Tips på hur du förebygger fuktskador i din husvagn eller husbil

Problem med fukt i husvagnen eller husbilen kan vara besvärligt och skadorna kostsamma att åtgärda. Här har vi samlat tips på hur du kan tänka gällande fuktskador och hur du förebygger dem.

Fukt inne i kabinen är för många husvagns- och husbilsägare en stor utmaning. När vi lagar mat, sover, duschar och umgås på en liten yta så bildas det lätt kondens som kan leda till fuktskador. Vill det sig riktigt illa kan det handla om mögel som kan vara farligt för hälsan och svår att sanera. Därför är det viktigt att du kontrollerar ditt semesterfordon med jämna mellanrum.

Tecken på fuktskada i husbil eller husvagn

En tapet som skrynklar sig eller ett golv som sviktar kan vara tecken på en fuktskada i din husbil eller husvagn. Ett mer subtilt tecken är att det luktar märkligt. En doft av ”instängt” i semesterfordon efter vintervilan är vanligt, men om du känner en stickande lukt som inte försvinner efter vädring kan du misstänka fuktskada.

Gör ett fukttest

Om du misstänker att din husvagn eller husbil är fuktskadad bör du utföra ett fukttest. Säkrast är att låta en besiktningsfirma utföra testet. Många tillverkare har också som krav att det ska vara utfört av en besiktningsman varje år för att garantin ska gälla.

Så kan du minska risken att drabbas av fuktskador

  • Vädra mycket. På en liten yta där ni umgås och lagar mat bildas lätt fuktdroppar. Genom att vädra regelbundet håller du ditt semesterfordon torrt och fint.
  • Rensa ventilerna. Tilltäppta ventiler kan orsaka kondens inne i bilen och vagnen. Se till att ventilerna funkar och ställ inget framför som hindrar luftgenomströmningen.
  • Ställ husbilen eller husvagnen i värmegarage på vintern. När temperaturskillnaden är stor ute, bildas det lätt kondens som kan leda till förhöjd fuktighet.
  • Täta sprickor. Då fukt kan tränga in genom sprickor i exempelvis lister och andra trädetaljer är det viktigt att det är tätt. Kontrollera särskilt hur det ser ut runt handfat, toalett och dusch.
  • Gör regelbundna fukttest på ditt semesterfordon så hinner du agera innan mögel bildas.

Skaffa en bra försäkring till ditt semesterfordon

Mycket kan hända när vi är på campingsemester – med rätt försäkring kan du få ersättning om olyckan är framme. Läs mer om vår husvagnsförsäkring och husbilsförsäkring.

Mer att läsa