Så kör du skoter på ett säkert sätt

Nysnö som ligger orörd i ett soligt och gnistrande vackert landskap är svårslaget. Med din snöskoter kan du lätt ta dig ut till platser dit det är svårt att nå med skidor eller att gå till fots. Men tänk på att snöskoterkörning inte ingår i allemansrätten och att det är många som ska samsas i naturen. Här har vi samlat viktig information för dig som ska åka skoter.

Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs det att du är 16 år och har ett förarbevis för snöskoter, även kallat skoterkort. Om du har tagit ett körkort eller traktorkort innan 1 januari 2000 har du rätt att köra snöskoter med det. Du kan även köra utan förarbevis om du har ett ”vanligt” B-körkort eller AM-körkort och ingår i en grupp om högst tio personer inom organiserad turistverksamhet, till exempel skotersafari. Detta under förutsättning att gruppen leds av en person med förarbevis för snöskoter och att färden går på en av ledaren i förhand bestämd sträcka.

Bra att tänka på när du startar säsongen och vill köra säkert:

 • Se till att din skoter är påställd och att du har en snöskoterförsäkring.
 • För att du ska köra lagligt måste din skoter ha en lagstadgad registreringsskylt som sitter väl synlig framtill på skotern.
 • På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden. Ägaren av vägen bestämmer om trafik med motordrivna fordon är tillåten eller inte.

Var får jag köra skoter?

Det är tillåtet att köra på väl snötäckt mark, men det finns vissa begränsningar. Här är det bland annat förbjudet att köra:

 • På någon annans mark och även skogs- och jordbruksmark, om det finns risk för att det uppstår markskada.
 • På skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Tänk på att det är du som måste förvissa dig om att det inte finns någon skaderisk.
 • Alltför nära bostäder och bebyggelse, även skidanläggningar.


Är du osäker? Ta reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra snöskoter. På kommunen eller länsstyrelsens hemsida kan du se var det finns förbud att köra snöskoter med hänsyn till bland annat naturvård, djurliv, rennäring och friluftsliv. Annars kör du i regel säkrast och stör minst om du håller dig på skoterlederna. Tänk som alltid på att följa skyltningen.

Hur fort får jag köra?

Högsta tillåtna hastighet för snöskoter är 70 kilometer i timmen. Men tänk på att vissa platser har lokala hastighetsgränser som är lägre. Måste du korsa eller köra på vägen där terrängen är oframkomlig är högsta tillåtna hastigheten 20 kilometer i timmen.

7 säkra tips för en skön snöskotertur:

 • Se till att ha sällskap på turen.
 • Håll koll på vädret, tänk på att det kan ändras snabbt.
 • Lämna en färdplan. Håll koll på var du är med karta eller GPS.
 • Kör nykter! Gränsen är samma som för bil (0,2 promille).
 • Undvik platser med risk för svag is på sjöar och vattendrag. Då inga skoterleder går över isen, kör du alltid på egen risk över isen.

Mer att läsa