Så kan du öka brandsäkerheten i husbil och husvagn

I ditt semesterboende på hjul finns det mycket som snabbt kan börja brinna. För att minska risken för brand i din husbil eller husvagn är det viktigt att se över såväl elektronik som slangar och ha rätt utrustning på plats. Nedan har vi samlat tips på hur du förebygger bränder och vad du själv kan göra om olyckan är framme.

Att campa med husbilen eller husvagnen är ett roligt sätt att upptäcka nya platser på. För att du ska kunna känna dig lika trygg på vägarna som hemma är det viktigt att tänka på brandsäkerheten och agera snabbt om brand skulle uppstå så att den inte sprider sig.

Kontrollera utrustning i ditt semesterfordon

  • Gasolanläggning. Eftersom gasolen är både lättantändlig och explosiv är det viktigt att kontrollera att slangar och kopplingar är hela. Se till att gasolanläggningen är placerad spå ett säkert avstånd från brandfarligt material. Kolla också att ventilationen är god i din husvagn eller husbil, så att eventuell läckande gas kan ventileras.
  • Elutrustning. Precis som hemma måste du se till att elektroniken i ditt semesterfordon är säker att använda. Det innebär att dina elektronikprylar ska vara CE-märkta och att uttag är hela. Kontrollera att kablar sitter fast ordentligt. Se även till att det finns en jordfelsbrytare som bryter elen direkt om det skulle uppstå elfel.

Viktig brandskyddsutrustning i din husbil eller husvagn

I en husbil eller husvagn finns det mycket som snabbt kan fatta eld. För att du snabbt ska kunna upptäcka en brand och kunna släcka den i tid är det viktigt att du har följande utrustning ombord:

  • Brandvarnare – en billig livförsäkring. Placera brandvarnaren högt och kolla regelbundet att den fungerar.
  • Brandsläckare – ger dig en möjlighet att släcka elden i tid och hindra att den sprider sig. Brandsäkerhetsverket rekommenderar att du har pulversläckare på minst två kilo i husbilen eller husvagnen.
  • Gaslarm – varnar snabbt om det läcker ut gas. Med hjälp av en gasvarnare minskar risken att drabbas av förgiftning eller explosion vid läckage.
  • Brandfilt – kan kväva elden snabbt om det börjar brinna. Se till att placera brandfilten på en strategisk plats där du enkelt kan nå den.

Försäkring för ditt semesterfordon

Det finns mycket som kan hända på campingsemestern. Vår husbilsförsäkring och husvagnsförsäkring kan ersätta dig vid skadegörelse, brand och kollision. Den kan också ersätta semesteravbrott om du på grund av skada inte kan använda din husbil eller husvagn. Om du skulle hamna i en tvist på till exempelvis campingen hjälper vi dig med rättsskydd och ersätter dig om tvisten skulle leda till advokat- och rättegångskostnader.

Mer att läsa