Så minskar du riskerna med batterilager till solcellerna

Det blir allt vanligare för både villaägare och lantbruk att komplettera sin solcellsanläggning med batterilager. Syftet är bland annat att kunna använda överskottsel under natten när solcellerna inte genererar ny el. Men det finns risker med batterilager och det är viktigt att förebygga olyckor redan vid installationen.

Placeringen av batterilagret är central när det gäller att undvika allvarliga följder om olyckan är framme. Batterilager ska placeras i en obrännbar container eller byggnad som endast är avsedd för batterilager och det ska finnas ett säkerhetsavstånd till annan byggnad på minst 15 meter.

Undantag från detta är batterilager på högst 25 kWh som får placeras i en befintlig byggnad, dock inte i en byggnad med djurstall. Utrymmet ska vara brandklassat för att säkra omgivningen om det till exempel uppstår en brand i batterilagret.

— Vi ser många exempel där folk har placerat batterier i hallen eller i tvättstugan. Jag brukar säga att man kan jämföra med var man har bensindunken till gräsklipparen någonstans. Energiinnehållet i batteriet är mycket större än i bensindunken. Det luktar inget från batteriet, men skulle det uppstå en brand blir den betydligt kraftigare i batteriet, säger Stefan Magnusson, produktansvarig Lantbruk på Dina Försäkringar.

SVårsläckta batterier

Lantbrukare har varit något av pionjärer när både solceller och batterilager har kommit ut på marknaden och det finns fortfarande ett stort intresse i den målgruppen. På gårdar med djur är det extra viktigt att förebygga allvarliga följder om det skulle uppstå brand i batterier.

— Anledningen till att batterilagret ska placeras minst 15 meter från annan byggnad är att batterierna ska kunna brinna fritt. Används släckmedel på litiumbatterier får du ner ämnen i grundvattnet som du definitivt inte vill ha där om du har djur. Det finns så mycket energi i sådana batterier att en brand inte går att kväva. Det går att dämpa brandförloppet med vatten, men vattnet kontamineras och rinner vidare ner i marken. De rekommenderade säkerhetsanvisningarna är utformade så att en brand ska kunna hanteras utan att den påverkar grundvattnet, säger Stefan Magnusson.

Det finns inga direkta lagar om hur batterilager ska placeras och förvaras, men Lantbrukets Brandskyddskommittés rekommendationer gäller som villkor i försäkringsbrevet och ska följas för att ersättning ska kunna betalas ut.

Hantera batterier med eftertanke

Den typ av batterier som används för att lagra el från solceller är densamma som används i elbilar, men även i vardagliga handverktyg som skruvdragare och batterisågar. Batterilager bedöms vara säkra system, eftersom de står placerade på samma ställe hela tiden och inte utsätts för yttre påverkan, som till exempel batterier i elbilar gör.

Det är viktigt att tänka på att olyckor ändå kan inträffa. Brand kan uppstå på grund av yttre påverkan, som exempelvis åsknedslag i växelriktaren. Och med den här typen av batterier kan en helt vanlig laddning orsaka fel som leder till brand.

— Alla sorters batterier av den här typen bör hanteras på ett eftertänksamt sätt. Många har skruvdragaren med sig överallt och kanske till och med använder den som hammare om det kniper. När batteriet sedan sätts på laddning bland arbetskläder och trasor finns det risker. Vi har genom åren hanterat ett antal ärenden med bränder som orsakats av just laddning av arbetsredskap, säger Stefan Magnusson.

En del av framtiden

Utvecklingen av solcellsanläggningar går snabbt och en del av en sådan process är att säkerhetstänket kring anläggningen också måste uppdateras.

— Det läggs allt fler tak där solceller är integrerade i själva taket och i framtiden kommer troligen alla tak i östlig, västlig och sydlig riktning att ha solceller i någon form. Batterilager lär också bli en naturlig del av solcellsanläggningar i framtiden. Det finns ingen skadestatistik på sådant här än, men vi är lite oroliga över att vissa placerar sina batterier på ställen som inte riktigt är lämpliga med tanke på risker från yttre påverkan. Vi är bara i början av utvecklingen och vi bör redan nu få upp medvetandet om hur batterilager ska hanteras för att förebygga olyckor, säger Stefan Magnusson.

Mer information om batterilager och solcellsanläggningar finns i LBK-pärmen, som förklarar allt på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Har du några ytterligare frågor om solcellsanläggningar eller lantbruksförsäkring är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.