Lantbrukets brandskyddskommitté

Med Lantbrukets brandskyddskommittés (LBK) rekommendationer är det lättare för dig som lantbrukare att uppfylla lagstiftningen. LBK har samlat sina rekommendationer i en pärm, kallad LBK-pärmen. LBK-pärmen bygger på ett abonnemang- och lösbladssystem som gör att materialet kan hållas aktuellt.

Hitta rätt i LBK-pärmen

Genom att navigera dig via länkarna nedan kommer du in på undersidor hos LBK där du kan hitta kompletterande information. Är det något du inte hittar eller saknar är du välkommen att kontakta ditt lokala Dinabolag, så hjälper vi dig.

1. Allmänt Länk till annan webbplats.

2. Systematiskt brandskyddsarbete Länk till annan webbplats.

3. Byggnadstekniskt brandskydd Länk till annan webbplats.

4. Uppvärmning och torkning Länk till annan webbplats.

5. Elhandbok Länk till annan webbplats.

6. Inomgårdsutrustning Länk till annan webbplats.

7. Brandfarliga Heta Arbeten Länk till annan webbplats.

8. Motordrivna fordon Länk till annan webbplats.

9.1 Halm- och gräsbränning Länk till annan webbplats.

9.2 Självantändning i hö, halm Länk till annan webbplats.

9.3 Lagring av foder och strö i djurstall Länk till annan webbplats.

9.4 Skog förebyggande av skogsbrand Länk till annan webbplats.

10. Brandvarningssystem och släckutrustning Länk till annan webbplats.

11. Förvaring av bränslen Länk till annan webbplats.

12. LBK-godkännanden Länk till annan webbplats.

Besök LBK:s hemsida eller ladda ner pärmen

Besök LBK:s hemsida Länk till annan webbplats. för mer information, ta del av hela pärmen och för att ladda ner enstaka pdf:er. Önskar du beställa LBK-pärmen Länk till annan webbplats. kan du göra det här.