Vad gäller om dina betesdjur orsakar skada på andras egendom?

Alla lantbrukare med betesdjur vet att betessäsongen är en period då allt kan hända. Om dina djur orsakar skador på andras egendom kan ansvarsförsäkringen i vår lantbruksförsäkring ersätta skadeståndet, men det bästa är alltid att förebygga incidenter. Här får du några viktiga tips att ha med dig före och under betessäsongen.

Vad händer när fåren rymmer från sin inhägnad och trampar ner grannens jordgubbsodling? Eller när kvigorna blir uppskrämda, springer genom stängslet och förstör trädgårdsmöbler i det närliggande villaområdet? Vems är ansvaret och kan jag som djurägare få ersättning för att betala skadorna?

Det korta svaret är att du som har en lantbruksförsäkring hos oss kan få ersättning när dina betesdjur orsakar skada på annans egendom. I lantbruksförsäkringen ingår nämligen alltid en ansvarsförsäkring som tar hänsyn till att betesdjur är oförutsägbara. Vi förstår att väl underhållna stängsel inte alltid är en garanti för att undvika incidenter.

”Ofta jobbiga och pinsamma situationer"

När olyckan är framme och betesdjuren har förstört egendom på exempelvis grannens mark krävs det att den drabbade grannen skickar ett skadeståndsanspråk till djurägaren för att denne i sin tur ska få ersättning av försäkringsbolaget. Ett vanligt missförstånd är att djurägaren själv ska kontakta Dina Försäkringar för att kunna kompensera den drabbade direkt.

Att betesdjur rymmer och förstör för grannarna leder i värsta fall till osämja och irritation och djurägaren vill ofta lösa situationen så snabbt som möjligt.

− Sådana här situationer blir ofta pinsamma och jobbiga för djurägaren. Inte nog med att djuren har rymt och förstört egendom, man behöver dessutom be den drabbade att skriva ett skadeståndsanspråk. Det är inte så kul, men tyvärr är det vad vi behöver för att kunna gå vidare. När vi sedan får skadeståndsanspråket tittar våra skadereglerare på vad som har hänt och avgör vilken ersättning som kan betalas ut, säger Stefan Magnusson, produktspecialist lantbruk på Dina Försäkringar.

Kanske äger du flera fastigheter där du har betesmark utan att där finns några byggnader. Se till att även de här fastigheterna finns med i ditt försäkringsbrev. Då undviker vi att det uppstår tveksamheter i en skadesituation. Självklart gäller din försäkring även på mark du arrenderar eller har någon form av skötselavtal där du låter djuren beta, utan att dessa finns med i försäkringen. Men för din egen trygghet är det bra att du har ordning på dessa avtal.

Se över stängsel och elaggregat

Det bästa för alla inblandade är förstås att undvika incidenter med förrymda djur genom förebyggande arbete. Se över stängslen innan betessläpp genom att kontrollera att stolpar och isolatorer är hela, att eltråden håller spänningen, om det finns läckage på grund av påväxt någonstans och så vidare. Ett väl underhållet stängsel är den absolut bästa lösningen för att undvika tidskrävande och påfrestande situationer under betessäsongen.

Ett felaktigt placerat elstängselaggregat kan utgöra en stor brandrisk. Aggregatet ska placeras utvändigt på en stenvägg, i ett plåtskåp, på en obrännbar skiva eller på en fristående stolpe – inte hänga direkt mot en trävägg som kan börja brinna.
Skador efter åsknedslag är relativt vanliga på djurgårdar. Omkring 90 procent av skadorna är så kallade inledningsskador där överspänningen leds in i byggnad via exempelvis el- och teleledningar. Installation av ett åsköverspänningsskydd är en viktig åtgärd som kan förhindra stora skador. Samma sak är det med ett så kallat gnistgap som skyddar elstängselaggregatet från överspänning.

− Det är en billig åtgärd att montera ett gnistgap och det fungerar väldigt bra, säger Stefan Magnusson.

Försäkra även dina djur

Nu inför betessläppet är det också en lämplig tid att se över sin djurförsäkring. Dina Försäkringar erbjuder djurförsäkringar både för hela besättningen och för enskilda djur. Många köper in tjur eller bagge nu på våren och det kan vara värt att fundera på om man vill försäkra sina avelsdjur lite extra. Dina Försäkringars tilläggsförsäkring för avelsoförmåga hos tjur är ett exempel.

− Avelstjuren eller baggen är ofta extra värdefull för det fortsatta arbetet på gården. Därför kan det vara väl värt att skaffa en försäkring, säger Stefan Magnusson på Dina Försäkringar.

Att tänka på innan och under betessäsongen

  • Se över dina försäkringar! Dina Försäkringars lantbruksförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring som kan ersätta skada på annans egendom orsakade av betesdjur.
  • Har du betesdjur på en utgård, kontrollera att fastighetsbeteckningen finns med i försäkringsbrevet.
  • Kontrollera dina stängsel innan betessläpp och under betessäsongen. Se över stolpar, isolatorer, stängseltråd osv.
  • Se över ditt elstängselaggregat: Placera det vid ej brännbart material, montera ett gnistgap mellan aggregat och stängseltråd samt installera ett åsköverspänningsskydd.
  • Försäkra din djurbesättning och fundera på om du behöver tilläggsförsäkra tjur eller bagge.