Brandskyddskontroll i vinter kan rädda traktorn och tröskan

I Sverige brinner i genomsnitt en traktor om dagen och varje år brandskadas ett hundratal skördetröskor. Många av dessa olyckor hade gått att förebygga med regelbundna brandskyddskontroller.

Under årets första månader utför många lantbrukare underhållsarbete av traktorer och andra maskiner. När det senare under året är skarpt läge och ont om tid gäller det att allt flyter på som det ska, åtminstone utan några allvarliga incidenter.

Brandskyddskontroller borde alltid vara en naturlig del av vinterns underhållsarbete, menar Annika Engquist, försäljningschef lantbruk och företag på Dina Försäkringar Mitt.

- Det är viktigt att göra brandskyddskontroll av sina traktorer och tröskor varje år. Vintertid gör många lantbrukare andra underhållsarbeten på sina maskiner och då är det ett utmärkt tillfälle att även göra en brandskyddskontroll. Använd gärna vår checklista för egenkontroll Pdf, 1.2 MB., där framgår tydligt vilka saker som ska kontrolleras. Det går snabbt och enkelt och har stor betydelse om olyckan skulle vara framme senare under året. Många gör i praktiken redan den här egenkontrollen, men det är viktigt att få den dokumenterad, säger hon.

En viktig rutin

Checklistan för brandskyddskontrollen består av ett antal punkter som ska bockas av samt påminnelser om bland annat rengöring och brandsläckningsutrustning. Efter utförd egenkontroll ska checklistan sparas i fem år.

- Vi vill att lantbrukarna vid det normala underhållsarbetet får in rutinen att fylla i checklistan. Gör man inte dessa kontroller kan skadorna bli mer omfattande än vad de hade behövt bli. Har kunden följt punkterna på checklistan varje år, då anser vi att man har gjort vad man ska och då kan man få ersättning om olyckan är framme. Vi ser att bränder i traktorer och tröskor är ett växande problem. Därför vill vi belysa vikten av att göra en ordentlig brandskyddskontroll varje år, fortsätter Annika Engquist.

Kom igång här och nu

Om man som lantbrukare råkar ut för brand i traktor eller tröska och det skadeförebyggande arbetet visar sig ha brustit, kan ersättningsnivån påverkas. Det är svårt för lantbrukaren att visa att brandskyddskontrollen har genomförts om det inte finns dokumenterat – även om egenkontrollen är genomförd. Vi uppmanar därför alla våra kunder att skriva ut checklistan och spara dokumentet om en skada skulle inträffa.

Avbrottsförsäkringen är viktig

I vår lantbruksförsäkring ingår avbrottsförsäkring för skördetröskor, vilket innebär att om det skulle brinna i tröskan har lantbrukaren rätt till en ersättningströska.

- Tröskor används under en extremt kort period när lantbrukaren är helt beroende av att den rullar. Så trots att vi hjälper till med avbrottsförsäkring är det inte alltid så enkelt att få loss en annan tröska med kort varsel. De förebyggande brandskyddskontrollerna är därför väldigt viktiga även om man har en avbrottsförsäkring, säger Annika Engquist.

traktorförsäkring finns avbrottsförsäkring som ett tillägg.

Vill du se över ditt försäkringsskydd? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vanligaste brandorsakerna i traktorer och tröskor

  • Brand i dammiga motorutrymmen
  • Brister i elsystem
  • Slirande remmar
  • Varmgång i lager
  • Läckage av bränsle eller hydraulolja

Mer att läsa