Så kan du klimatanpassa din skog

Längre perioder av torka och höga temperaturer kan innebära en ökad risk för skador på din skog. Som skogsägare kan du behöva fundera över hur du kan klimatanpassa ditt skogsbruk för att skogen ska bli mer motståndskraftig mot klimatförändringar.

Skogen är en fantastisk plats för avkoppling och även en viktig källa för att minska vår klimatpåverkan. Dels ger den förnyelsebara råvaror till exempelvis husbyggen, dels tar den upp och binder koldioxid som finns i atmosfären. Men för att skogen ska spela sin viktiga roll måste du förvalta den på ett sätt så att den inte förstörs och att virkestillväxten fortsätter.

Aktiv skogsskötsel – en viktig del av klimatanpassningen

Vädret är förmodligen din skogs värsta fiende. Med mildare vintrar och varmare somrar ökar risken för skador orsakade av storm, insektsangrepp och torka. För att skydda skogen kan du behöva anpassa skogsbruket efter klimatförändringar och dess effekter. Här är några exempel på hur du kan tänka:

Rätt trädslag på rätt plats

Då det är svårt att veta hur klimatet kommer att utvecklas är en del av klimatanpassningen att sprida riskerna på flera trädslag. Genom att plantera träd i rätt typ av jord på en geografisk plats där de mår bra, blir din skog bättre rustad mot torka och översvämningar.

Ordentlig gallring och röjning

Att hålla skogen frisk är det bästa sättet för att undvika skador. Genom att du röjer och gallrar i rätt tid blir träden stabilare. En ordentlig gallring ger också högre volymtillväxt och bättre virkeskvalitet, vilket ökar värdet på skogen.

Se upp för skadegörare

Många insekter, däribland den fruktade granbarkborren, gynnas av torrare och varmare klimat. Då granbarkborren gärna förökar sig i torkstressade och vindfällda träd är det viktigt att du tar ut dem från skogen så snabbt som möjligt.

Underhåll bilskogsvägar

Med mildare vintrar ökar risken för körskador då fuktig och blöt mark har sämre bärighet än en tjälad väg. Genom god underhållning och planering av skogsbilvägar kan du undvika skador på mark, buskar och träd.

Förebygg skogsbrand

Vid långvarig torka kan arbete i skogen med skogsmaskiner innebära en stor brandrisk, då gnistbildning lätt kan uppstå. Tillsammans med din entreprenör och de branschgemensamma riktlinjerna som finns hos skogforsk.se Länk till annan webbplats. gör ni en riskanalys för att avgöra om det är lämpligt att fortsätta arbetet trots att det är torrt i marken. Se till att skogsvägar är väl röjda från vegetation så att de även kan fungera som brandgator. Och se alltid till att det finns ordentligt med släckutrustning så att ni snabbt kan agera om eld uppstår.

Skaffa en bra försäkring

Vår skogsbrandsförsäkring ersätter dig vid skador orsakade av brand och köper du även skogspaketsförsäkringen har du ett försäkringsskydd för skador orsakade av vädret. Om det skulle börja brinna i din skog får du ersättning oavsett om du har skogsbrand- eller skogspaketförsäkring.

Mer att läsa