Så skyddar du dig som lantbrukare mot cyberhot

Uppkopplade lantbruk skapar stora möjligheter inom livsmedelsproduktionen, men digitaliseringen medför också flera säkerhetsrisker. Här berättar vår produktspecialist Sebastian Karlsson om vad du ska se upp med och vilken hjälp du kan få om ditt företag råkar ut för ett cyberangrepp. Tillsammans med våra vänner på Landshypotek Bank har vi listat värdefulla tips om hur du bäst skyddar din verksamhet.

Mjölkmaskinsrobotar och automatstyrda fordon har funnits länge inom lantbruket och utvecklandet av digitala hjälpmedel går snabbt framåt. Idag är precisionsodling, drönare och GPS i maskiner en stor del av vardagen för många lantbrukare. Men vad händer om korna inte kan mjölkas i rätt tid? Eller GPS:en i traktorn slutar fungera?

­– Cyberattacker påverkar hela samhället och företag av alla slag är extra utsatta för angrepp, säger Mathias Röstlund, produktspecialist företag på Dina Försäkringar. På samma sätt som du har koll på andra risker i verksamheten är det viktigt att vara medveten om hur skadliga virus kan påverka olika funktioner i företaget.

Om exempelvis mjölkfoderdatorn eller monitorn som övervakar djuren skulle utsättas för en virusattack kan det vara tryggt att ha en expert att prata med.

– Med en cyberförsäkring som tillägg i din lantbruksförsäkring eller företagsförsäkring hos oss kan du få tillgång till specialisthjälp för att åtgärda problemet. Du kan också få ekonomisk kompensation för avbrott i produktionen, fortsätter han.

Betala inte lösensumman

När det dagliga arbetet på gården varvas med administrativa arbetsuppgifter ökar risken för en så kallad ransomware-attack. Attacken sker ofta via en bifogad fil i ett mejl där bedragaren begär pengar för att återställa datorn. Sebastian Karlsson uppmanar att du inte betalar bedragaren.

– Om du betalar lösensumman är risken stor för att du drabbas igen, säger han och berättar att Dina Försäkringar ersätter de konsekvenser som uppstår av ransomware, vilket inte är självklart hos andra försäkringsbolag.

– Kontakta oss direkt om du blir utsatt för utpressning. Vår försäkring ersätter den direkta incidenten och återställandet av data och system, samt avbrott som drabbar verksamheten.

Läs igenom IT-leverantörens avtal

En annan risk du bör vara medveten om är att bedragaren kan använda ditt företag som avsändare för att sprida skadlig programvara till andra utan att du vet om det.

– Om du köper IT-tjänster av en leverantör ska du kolla upp vad leverantören har i sina avtal och vad som gäller om en incident inträffar. Med vår cyberförsäkring kan vi hjälpa dig att utreda om du skulle bli skadeståndsskyldig och betala eventuella skadestånd. Vi samarbetar också med kundens leverantör vid skada, avslutar Mathias Röstlund.

Så skyddar du dig mot cyberhot

I samarbete med Landshypotek Bank har vi listat värdefulla tips om hur du kan skydda din verksamhet mot cyberattacker:

  • Säkerställ att dina lösenord är långa och unika. Använd lösenmeningar framför lösenord.
  • Sprid riskerna i verksamheten. Genom att använda en separat dator till produktionen i lantbruket blir det omöjligt att göra intrång genom andra system.
  • Betala inte om du utsätts för utpressning genom en cyberattack. Det ökar risken för att du drabbas igen.
  • Håll dina program och system uppdaterade. Då minskar risken för att hackare hittar en öppning in till din produktion genom ditt system.
  • Ta backup till en molntjänst minst var sjunde dag. Du kan också använda en extern hårddisk eller USB som du förvarar på en separat och säker plats.
  • Säkra att leverantören du köper IT-tjänster av arbetar aktivt med cybersäkerhet och löpande levererar uppdateringar till dig som kund.

Mer att läsa