Elda rätt och undvik onödiga risker

När våren närmar sig vill många städa upp på gården eller kring villan. För dem som väljer att elda upp sitt skräp eller sitt vissna gräs, gäller det att tänka på de risker som det för med sig. Med rätt förebyggande åtgärder och god kunskap undviker du både missöden och vet att din lantbruksförsäkring skyddar dig om olyckan ändå skulle vara framme.

Varje år inträffar bränder i lantbruksbyggnader till följd av att någon har eldat gräs eller ris och skräp. Orsakerna kan vara att man har eldat utan ordentliga säkerhetsavstånd till byggnader eller att man har missbedömt vind och andra väderförhållanden – helt enkelt att man har underskattat riskerna eller haft för lite kunskap om förebyggande åtgärder.

Tomas Johansson är riskansvarig på Dina Försäkringar och arbetar även som deltidsbrandman på Räddningstjänsten i Falkenberg sedan tio år. Han menar att det som folk underskattar mest när det gäller att elda hemma kring sina hus är spridningsrisken.

− Gräsbrandssäsongen kan börja redan i slutet av februari. Folk blir ivriga och vill göra fint i trädgården eller runt uthusen innan våren. De flesta förstår inte hur snabbt det brinner i det torra fjolårsgräset. I min roll som styrkeledare ser jag varje år gräsbränder som orsakats av att sådana saker har gått snett. Det finns alltid en risk att vinden vänder och att det sprider sig till byggnader i närheten, även om man eldar på en begränsad yta. Jag har sett vad som kan hända när folk ska bränna torrt gräs runt sitt hus med gasolbrännare och det tänder i vindduken bakom fasadpanelen och elden sprider sig till bjälklaget och så vidare. Det finns tyvärr många exempel på när det har blivit riktigt allvarligt, säger han.

Bäst är att undvika att elda

Det finns många tips på vad man ska tänka på för att undvika olyckor när man eldar exempelvis gammalt gräs. Tips nummer ett är att fundera på om det överhuvudtaget är lönt och nödvändigt att elda. Det menar Stefan Magnusson, produktansvarig lantbruk på Dina Försäkringar.

− Varje år brukar jag jämföra vegetationen där det har eldats gräs med ett ställe som är orört. Precis efter att man har eldat syns givetvis det gröna gräset som kommit upp tydligare, men lite längre fram på våren syns det ingen skillnad alls. Fjolårsgräset lägger sig och börjar ruttna ner snabbare än många tror. Naturvårdsbränningar, där man jobbar med att få bort en grövre del av vegetationen, är en annan sak. Men nyttan av att bara bränna gräs är faktiskt minimal, säger han.

− Det kan dessutom förstöra boplatser för många olika insekter, fyller Tomas Johansson i.

Håll rätt säkerhetsavstånd

För den som ändå känner att det är helt nödvändigt att bränna bort det gamla gräset eller elda upp skräpet är de viktigaste sakerna att tänka på: Att det är vindstilla, att hålla säkerhetsavstånd till bebyggelse, att ha tillgång till vatten och att inte vara ensam på plats. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver i sina säkerhetsråd att det är ”…direkt olämpligt att elda gräs på ett avstånd närmare än 15 meter från en byggnad eller skog”. För lantbruk är det ett säkerhetsavstånd på 75 meter som gäller.

− De här säkerhetsavstånden är gyllene regler kan man säga, men det är ändå korta avstånd och gäller under förutsättning att man har gjort alla andra nödvändiga förberedelser. Vi vill inte komma med någon skrämselpropaganda på något sätt, men det är viktigt att vara medveten om att den som eldar är ansvarig oavsett hur många förebyggande åtgärder man vidtagit, säger Tomas Johansson.

− Ett avstånd på 15 meter i en villaträdgård är det inte många som klarar att hålla. Och på lantbruk finns det ofta större träbyggnader med glespanel, utan något vidare yttre skydd, där gnistor lätt kan komma igenom fasaden. Ordentligt säkerhetsavstånd är verkligen viktigt, säger Stefan Magnusson.

Råd för att elda rätt

Innan bränningen påbörjas bör man kontrollera aktuell brandriskprognos med kommunens räddningstjänst. Då får man den senaste uppdateringen kring eventuella lokala eldningsförbud och får garanterat också tips på vad man ska tänka på. Det är viktigt att observera väder och vind och att ha koll på om vinden kan komma att ändras under dagens lopp.

− Det kan vara frost på morgonen och det kanske knappt tar sig när man börjar tända på en liten tuva, men om solen börjar skina framåt dagen går det ändå fort för elden att sprida sig. Gräset torkar upp väldigt snabbt så här års, säger Tomas Johansson.

Även med rätt säkerhetsavstånd är det viktigt att bränningen sker i en begränsad yta för att minimera spridningsrisken. Man bör även ha koll på rökutvecklingen så att röken inte påverkar vägar eller järnvägar och inte heller blir en olägenhet för grannar.

Bränningen ska alltid ske under kontroll och elden ska bevakas tills den är helt släckt. Vatten och utrustning för att kunna släcka ska finnas på plats. Det är också viktigt med efterkontroll för att vara helt säker på att elden är släckt.

Skaffa kunskap om din brandförsäkring

Lantbrukets Brandskyddskommitté har samlat en mängd goda råd som i sig själva är rekommendationer, men som i ett försäkringssammanhang ofta gäller som villkor.

− I många fall skriver vi i försäkringsvillkoren att LBK:s rekommendationer är krav och om du inte har följt dem kan det bli aktuellt med en nedsättning vid en eventuell utbetalning. Vi påminner som sagt inte om detta för att skrämma upp folk, utan för att det är väldigt viktigt och nyttigt att känna till, säger Stefan Magnusson.

För fler samlade råd och rekommendationer om att elda rätt, besök Lantbrukets Brandskyddskommittés hemsida Länk till annan webbplats..