Glöm inte att försäkra din solcellsanläggning

Bland lantbrukare har det blivit allt mer populärt att installera solceller, antingen på tak eller på mark. Precis som med andra stora investeringar är det viktigt att försäkra anläggningen rätt, något som alla kanske inte tänker på. Här tipsar vi om hur du ska tänka för att din lantbruksförsäkring ska gälla även för solcellerna.

När en privatperson installerar en solcellsanläggning på taket till sin villa, ingår anläggningen i villaförsäkringen per automatik. Den principen gäller inte för lantbrukare som installerar solceller på sin gård. Lantbrukaren behöver kontakta sitt försäkringsbolag och aktivt lägga till solcellsanläggningen i sin lantbruksförsäkring.
− På lantbruk varierar storleken på anläggningarna väldigt mycket och vi behöver veta hur stor just din anläggning är. Solcellsanläggningen ska finnas med i försäkringsbrevet för att man ska ha ett fullgott skydd. Vi rekommenderar att man kontaktar oss senast när installationen är klar – gärna redan innan man sätter igång så att vi kan hjälpa till att leda kunden rätt och berätta vad man behöver tänka på. När man har full koll på vad som behövs redan innan installationen blir det dessutom enklare att jämföra offerter, säger Stefan Magnusson, produktansvarig lantbruk på Dina Försäkringar.

VIKTIGT MED BESIKTNING

Viktigt att tänka på innan installation av solceller på en ekonomibyggnad är att undersöka själva byggnadens hållbarhet. Solcellsmodulens livslängd i svenskt klimat är omkring 25 till 30 år. Om hustaket har en kortare förväntad livslängd är det lämpligt att undersöka andra platser för montering. Det är också viktigt att anlita en behörig installatör som finns registrerad hos Elsäkerhetsverket. Jämför olika typer av solcellspaneler utifrån hållbarhet, livslängd och garantier och undersök vilken anläggning som passar bäst på just din fastighet.

När montering och installation är klar är det viktigt att anläggningen besiktigas innan den tas i bruk. Det menar Torbjörn Andersson som är besiktningsman på Dina Försäkringar.

− Det är viktigt att låta en oberoende besiktningsman kontrollera anläggningen eftersom det alltid är lättast att upptäcka eventuella fel och få dem åtgärdade när anläggningen nyligen har installerats. På en anläggning som är installerad på rätt sätt är risken för skador väldigt liten. Vid incidenter som vi har sett där det till exempel har börjat brinna, har det funnits brister i installationen. Därför trycker vi extra på just det här med besiktning, så att du säkert vet att anläggningen är rätt installerad, säger han.

STORA KRAFTER

Besiktningsmannen undersöker bland annat elinstallationen i byggnaden generellt och tittar på om solcellspanelerna är rätt skyddade med överspänningsskydd, om kablarna är skyddade mot gnagare och så vidare.

− När panelerna dockas ihop är det upp till 900 volt mellan plus och minus, så det är stora krafter det handlar om, säger Torbjörn Andersson.

Besiktning av en solcellsanläggning på lantbruk är inget krav, men en stark rekommendation från Dina Försäkringar.

− För lantbrukarens egen trygghet tycker vi verkligen att man bör göra en besiktning. Det är som sagt inget krav, men lantbrukaren som står för installationen har krav på att följa de regler som finns. Blir det en skada tittar man på om jobbet var rätt utfört och har man gjort en besiktning har man säkrat sin ersättning vid en eventuell incident, säger Stefan Magnusson.

EN OMFATTANDE FÖRSÄKRING

Brandskydd är grunden i försäkringen och skyddet gäller oavsett om branden startar i själva solcellsanläggningen eller på annan plats i byggnaden. Ett komplement till grundförsäkringen i form av en allrisk-/maskinförsäkring skyddar mot tekniska fel som uppkommer efter att garantierna har gått ut. Även stöldskydd ingår i grundförsäkringen och på senare tid har stölder av exempelvis växelriktare blivit allt vanligare.

− Vi har även sett exempel på att paneler har stulits. Stöldrisken är självklart större när det gäller markanläggningar och på större sådana anläggningar ska det finnas någon form av larm både på paneler och växelriktare, säger Stefan Magnusson.

VIKTIGT ATT FÖRSÄKRA RÄTT

Intresset för batterilager som en del av solcellsanläggningen har ökat efterhand som den tekniken har blivit billigare och elpriserna högre. Syftet är att kunna spara solenergi som används när solcellerna inte producerar el. På lantbruk ska batterierna placeras i ett separat och brandsäkert utrymme.

− Risken är inte i första hand att själva batterierna börjar brinna, man kan som sagt lita på tekniken i nya solcellsanläggningar, men uppstår en brand på annan plats i byggnaden blir brandförloppet mycket kraftigare om batterierna fattar eld, säger Stefan Magnusson.

− Tekniken har gått framåt och det finns jättefina batteripack att köpa, så man ska inte göra som en del tyvärr har gjort och bygga ihop egna varianter med gamla bilbatterier, säger Torbjörn Andersson.

Det finns gott om information om solceller när det gäller teknik, priser och användning. Att försäkra sin anläggning är kanske inte det första man tänker på, men det är minst lika viktigt.

− Köper du en tröska är det helt naturligt att du ser till att få den försäkrad. Köper du en solcellsanläggning för samma belopp kanske du missar att få med den i försäkringsbrevet. Det är inte dyrare att försäkra en solcellsanläggning än annan egendom så vi rekommenderar verkligen att se över den biten, säger Stefan Magnusson.