Så förebygger du bränder på din gård

Varje år uppstår ett antal bränder på lantbruk runt om i Sverige. Som lantbrukare kan du själv göra mycket för att förebygga bränder. Här påminner vi om åtgärder som kan rädda både liv och ekonomin.

På gårdar med aktivt lantbruk finns det potentiell brandfara överallt. Maskiner, dammiga uthus, svetsarbeten – på ett lantbruk kan bränder uppstå på många sätt. Ofta finns det inte heller så många människor på plats som kan agera om något händer. Det finns många anledningar till att det är viktigt att se över gårdens brandsäkerhetsutrustning.

− Även om du får ersättning från din lantbruksförsäkring innebär en brand massor av kostnader för din egen del. Exempelvis kan brand uppstå i en gammal byggnad som är någorlunda användbar i din nuvarande verksamhet, men där du har hög självrisk och en del åldersavdrag som gör att din egen kostnad blir avsevärd trots din försäkring. En liten brand i ett uthus kan vid besvärliga förhållanden göra att hela gården inklusive bostadshus drabbas. Brandsäkerheten är därför lika viktig i dina uthus som i ditt bostadshus, eftersom de kan påverka varandra om olyckan är framme, säger Stefan Magnusson, produktansvarig Lantbruk på Dina Försäkringar.

ELFEL största brandorsaken

I de flesta fall går det inte att fastställa brandorsaken. Det har helt enkelt brunnit så mycket så att alla ledtrådar om var branden startade har försvunnit. Den vanligaste konstaterade brandorsaken på lantbruk är dock elrelaterade missöden. Möss
och råttor tycker om att gnaga på elledningar och därför finns det speciella elinstallationsregler för lantbruksbyggnader.

− Man vill inte ha infälld el i lantbruksbyggnader, utan förlägger kablaget där det är svårt för gnagare att göra skada i lugn och ro. Ligger kablarna utanpå väggen har man
bättre koll på dem, säger Stefan.

Jordfelsbrytare är ett krav i nybyggnationer, men är lämpligt att installera även i äldre byggnader.

− Ibland finns det ett motstånd mot att installera jordfelsbrytare, man är rädd att man ska hitta en massa fel i anläggningen. Men egentligen ska man tänka tvärtom – att sätta in en jordfelsbrytare innebär ju att du måste gå igenom hela anläggningen och kommer att upptäcka eventuella fel och brister, säger Stefan.

Koppla ur energitjuvar

Ett annat konkret och enkelt tips för att öka brandsäkerheten är att koppla ur elinstallationer som inte längre används.

− Det kan räcka att skruva ut säkringen så att det inte längre är spänningssatt. Det här kan vara lätt att missa just eftersom elinstallationerna inte används längre. Nu i energispartider kan det vara extra viktigt att tänka på, gamla elinstallationer kan stå och dra el utan att du märker det, så den åtgärden kan även göra att du hittar energitjuvar, säger Stefan.

Att hålla rent från damm och strö och annat brandfarligt material är viktigt både för trivseln och brandsäkerheten. Ordning och reda motverkar inte bara snabb spridning av en brand, utan kan göra att eventuella brister går lättare att upptäcka.

Pulversläckare är vanligast

Den helt dominerande typen av brandsläckare inom lantbruket idag är ABC-släckare med sex kilo pulver. Pulversläckare har hög släckeffektivitet per kilo släckmedel, är inte frostkänslig, är relativt enkel att använda, kan användas i princip i alla utrymmen och kräver lite underhåll. Kolsyresläckare är ett bra komplement till pulversläckare i till
exempel gårdsverkstaden. I frostfria djurstall är vattenslang på centrumrulle lämplig släckningsutrustning. Centrumrullen bör alltid vara ansluten till vattenledning så att man bara behöver öppna kranen för att vattnet ska nå munstycket. Tänk också på att det ska finnas utrymningsvägar i minst två riktningar i djurstall.

Speciella regler för heta arbeten

Näst efter elfel är den mänskliga faktorn den största brandorsaken på lantbruk. Helt enkelt slarv vid potentiellt brandfarliga arbetsmoment.

− Om du utför så kallade heta arbeten, till exempel svetsning, i en byggnad på din egen egendom måste du följa reglerna även om du inte har ett certifikat. Du måste ha brandsläckare med dig, i vissa fall ha förberett slangar och så vidare. Om du som entreprenör åker till någon annan och till exempel svetsar, måste du vara certifierad och ha en ansvarsförsäkring för att få utföra jobbet. Har du inte certifikat och utför den
sortens jobb hos någon annan och det till exempel skulle starta en brand så är din försäkring värdelös, säger Stefan.

Så här års sätts det upp ljusslingor och ljusstakar inte bara i bostadshus utan även i ekonomibyggnader. Se till att använda produkter som är anpassade för utomhusbruk.
Eldkorgar är konstruerade för att elden ska hållas inom ett begränsat utrymme, men gnistor flyger långt i vinden och blåser de in under gamla uthustak kan det räcka för att orsaka stor skada.

I Lantbrukets Brandsskyddskommittés rekommendationer finns mycket information och konkreta exempel på hur man som lantbrukare kan förebygga brand på sin gård.

Förebygg brand på din gård

  • Se över elen i dina ekonomibyggnader. Elfel är den vanligaste brandorsaken.
  • Håll rent från damm och brandfarligt material.
  • Koppla ur elinstallationer som inte används.
  • Placera ut brandsläckare och kontrollera dem ofta.
  • Följ reglerna och var försiktig när du utför heta arbeten, till exempel svetsning.
  • Vill du lysa upp gården med ljusslingor och eldkorgar? Använd produkter för utomhusbruk och se upp för gnistbildning.