Har du försäkrat din gröda inför vårbruket?

Inför vårbruket vill vi påminna om att se över försäkringarna som skyddar din växtodling. Grödaförsäkringen ersätter hagelskador och kompletterar du med en omsåddsförsäkring, som gäller både vår- och höstsådd, får du ett brett skydd. För att kunna skaffa en grödaförsäkring måste du ha en lantbruksförsäkring hos oss.

Med ett klimat i förändring blir det mer och mer aktuellt att försäkra sig mot olika väderfenomen. De senaste åren har det till exempel kommit hagelskurar med flera centimeter stora korn. Det är svårt att säga hur det blir i framtiden, men vi rekommenderar att du som lantbrukare funderar över om du behöver försäkra dina grödor mot detta.

Grödaförsäkring

  • Ersätter kostnader för skador i grödor som orsakats av hagel.
  • Gäller mellan 1 mars och 31 oktober.

  Omsåddsförsäkring

  • Tillägg till grödaförsäkringen.
  • Ersätter kostnader för omsådd av grödor.
  • Gäller mellan 1 mars och 15 juni samt 1 augusti och 31 oktober.

  Stråsäd och oljeväxter drabbas hårt

  Grödor som ingår i grödaförsäkringen är indelade i fyra grupper. I grupp A finns bland annat stråsäd och trindsäd. Grödagrupp B består av oljeväxter, frövall, rotfrukter och potatis. Och så vidare. Stråsäd är det som generellt drabbas hårdast av hagelskurar. Skördebortfallet blir stort om grödan närmat sig mognad, det vill säga strax innan tröskning.

  − Vi har haft kunder som har drabbats av hagelskurar som slagit kärnor ur ax och vippor, säger Annika Engquist som är Försäljningschef för lantbruk och företag på Dina Försäkringar Mitt.

  Även oljeväxter som raps drabbas hårt av kraftigt hagel. Därför rekommenderar Annika att man försäkrar även den sortens grödor.

  − Grödaförsäkring behövs absolut på stråsäd och jag tycker att man behöver det på oljeväxter också.

  Omsåddsförsäkring ger brett skydd

  Tillägget omsåddsförsäkring skyddar mot andra väderfenomen än hagel. Den träder in om du som lantbrukare tvingas så om gröda som drabbats av torka, skorpbildning, frost eller jord- och sanddrift i antingen vår- eller höstsådd.

  − Tidigare gällde den bara för vårsådda grödor, nu har vi anpassat den efter verkligheten, säger Annika Engquist.

  Kraftiga vindar som skapar jord- och sanddrift kan slita med sig hela plantor och vad torka kan göra med grödor fick många lantbrukare erfara senast 2018.

  Omsåddsförsäkringen blir allt vanligare hos växtodlingskunderna och ger tillsammans med grödaförsäkringen ett mer heltäckande skydd.

  − De senaste åren har många haft nytta av sin omsåddsförsäkring. Vi betalar ut ersättning på ungefär samma nivå varje år, men år med extremväder gör att man som lantbrukare tänker till en gång extra om vilket skydd man behöver. De gånger när man står där utan en omsåddsförsäkring och något allvarligt har hänt, ångrar man sig. Lantbrukare vet precis vad som brukar krångla för just dem och nästan alltid beror brist på omsåddsförsäkring på att man helt enkelt inte har tänkt på att se över sina försäkringar.

  Se över försäkringarna innan vårbruket

  När en skada har inträffat, både när det gäller gröda- och omsåddsförsäkring, ska skadan anmälas till oss inom fyra dagar från skadetillfället. Vi skickar därefter ut en grödavärderingsman, med stor erfarenhet och god kunskap om växtodling, som värderar skadan.

  − Grödavärderingsmannen resonerar med lantbrukaren om det går att åtgärda skadan eller om omsådd av hela eller delar av arealen är enda alternativet. Det är viktigt att man som lantbrukare tar kontakt med oss i tid. Ring till oss direkt när du blir osäker, till exempel vid kraftiga regn och skorpbildning, så skickar vi ut en värderingsman och tar det därifrån.

  I början av året går många lantbrukare igenom sin växtodlingsplan och planerar vårbruket. En grödaförsäkring med omsåddsskydd bör finnas med i den planen. På vissa områden har man kanske aldrig haft problem med vädrets makter och man behöver inte heller försäkra all den mark som man brukar.

  − Lantbrukare känner sin mark bäst själva och vi hoppas att man funderar över vilka försäkringar man behöver. Det är innan skadan har hänt som man behöver ha tecknat sin grödaförsäkring, säger Annika.