Inför vårbruket - försäkra dig mot både hagel och stöld

Inledningen av en ny växtodlingssäsong är en spännande tid med många möjligheter. Men tyvärr kan både vädrets makter och tjuvar ställa till arbetet ordentligt. Vi vill påminna dig om att du ser över din lantbruksförsäkring och gör vad du kan för att förebygga stölder. Då har du gjort vad du kan för att kommande växtodlingssäsong ska bli lyckad.

Förra årets höstsådd blev besvärlig för många med blöt väderlek och fält som inte var körbara. En ovanligt liten höstsådd innebär att många tvingas ändra i sin planering och därför är det extra viktigt att se över och uppdatera försäkringarna som skyddar din växtodling. Vår grödaförsäkring ersätter kostnader för skador i grödor som orsakats av hagel och gäller mellan 1 mars och 31 oktober.

– Det som är extra känsligt för hagelskurar är stråsäd och oljeväxter i slutet av säsongen, när det är färdigt att skördas. Stråsäd är det som generellt drabbas hårdast, men det höga värdet i oljeväxter gör att det absolut också är värt att försäkra. Även det som växer under jord, potatis och sockerbetor till exempel, kan ge betydligt mindre och sämre skörd om blasten utsätts för hagel, säger Stefan Magnusson, produktansvarig Lantbruk på Dina Försäkringar.

HAGELSKURAR BLIR VANLIGARE

Ett förändrat klimat med delvis nya väderfenomen gör att lantbruket behöver anpassa sig på flera sätt. Att försäkra sig mot hagelskurar är ett av dem och på Dina Försäkringar har man märkt att allt fler lantbrukare har nytta av sin grödaförsäkring.

– Varje år har vi kunder som får ersättning för skador efter hagelskurar. Trenden är dessutom ökande, det blir helt klart fler och fler hagelskurar. Värdet av skadorna ökar också, eftersom spannmålspriserna har stigit, säger Stefan Magnusson.

– Något som många kanske inte tänker på är också att hagel inte bara påverkar grödor utan även tak och inte minst solceller som är monterade på tak. Solceller blir ju allt vanligare och att försäkra sin anläggning mot alla möjliga sorters väder är viktigt, fortsätter han.

Omsåddsförsäkring är ett tillägg till grödaförsäkringen och ersätter kostnader om du som lantbrukare tvingas så om din gröda på grund av till exempel skorpbildning som gör att fröet kvävs innan det hunnit komma upp.

VÄXTSKYDDSMEDEL OCH GPS-UTRUSTNING

Lantbrukare behöver inte bara gardera sig mot vädrets makter utan även förebygga stölder. Under vårbruket är växtskyddsmedel och GPS-system på traktorer och andra maskiner extra attraktiva byten för tjuvar. Växtskyddsmedel är dyrt och kräver certifikat för att få köpa in och använda och är därför värdefullt på flera sätt. Ett bra tips är att dela upp leveransen, om möjlighet finns, så att du inte behöver lagerhålla stora mängder.

– Flera av våra kunder har haft påhälsning snabbt efter leverans och vi har en känsla av att tjuvarna har haft koll på när växtskyddsmedlet har kommit till gården, säger Stefan Magnusson.

Att DNA-märka både växtskyddsmedel och GPS-utrustning är viktigt, både för att avskräcka och för att öka chanserna att klara upp en eventuell stöld.

– Om hela partier av stöldgods hittas, vid transport utomlands till exempel, kan det som är DNA-märkt lämnas tillbaka till ägaren. Ju fler som DNA-märker, desto bättre stöldskydd får vi totalt sett, säger Stefan Magnusson.

VÄRDEFULL UTRUSTNING

GPS-utrustning blir allt viktigare i dagens lantbruk och är helt nödvändig för olika moment i precisionsodling. Under vårbruket är det mycket som ska hinnas med under kort tid och vissa kanske lämnar sin GPS-utrustning i traktorn över natten. Det har tjuvarna koll på och det är viktigt att du som lantbrukare ser till att din värdefulla utrustning är försäkrad.

GPS-utrustning kan försäkras antingen i traktorförsäkringen eller i lantbruksförsäkringen, beroende på om den är fast monterad eller har snabbfästen. Prata med oss för att få hjälp med vilken typ av försäkring som passar dig bäst.

När det gäller både växtskyddsmedel och GPS-utrustning ska det förvaras inlåst och gärna med någon sorts insynsskydd. Har du som lantbrukare försäkrat din egendom har du visserligen alltid rätt till ersättning även om sakerna inte är inlåsta, men i de fallen blir det givetvis aktuellt med nedsättningar.

När vårbruket sätter igång hoppas vi att du förebygger stölder genom att förvara din dyrbara egendom på rätt sätt, har det inlåst, DNA-märker och ser till att din försäkring är uppdaterad och rätt utformad. Vi hjälper dig att hitta rätt försäkring för just dig och ditt lantbruk!


Har du frågor eller funderingar, ta gärna kontakt med oss!