Skydda dina fastigheter

Har du andra byggnader på tomten än huset du bor i? Kanske en ladugård som nu används för några ridhästar eller bara som förråd?

En del byggnader kan vara gamla eller nedslitna, något som kan vara bra att ta hänsyn till när du försäkrar dem. Vad händer exempelvis om ladan brinner ner? Vill du ersätta den nedbrunna byggnaden med en liknande, eller är den gamla byggnaden onödigt stor? Det finns många frågor att ställa för att ha rätt försäkringar.

Tre skadeförebyggande tips

  • Se till att dina byggnader är försäkrade till sitt rätta värde.
  • För att åsknedslag inte ska förstöra viktig utrustning, installera ett överspänningsskydd.
  • Använd dig av godkända lås för att hålla tjuvarna borta.