Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Förebygg skada på dina fordon

I Sverige brinner i genomsnitt en traktor om dagen och varje år brandskadas ett hundratal skördetröskor. De flesta av dessa skador skulle dock gå att förebygga.

En viktig sak att tänka på är var man ska ställa upp motordrivna fordon och redskap eftersom det ställs krav på lokalerna.

Förebygg skada

De vanligaste brandorsakerna är:

  • Brand i dammiga motorutrymmen
  • Brister i elsystem.
  • Slirande remmar
  • Varmgång i lager
  • Läckage av bränsle eller hydraulolja

Genom regelbundet underhåll, rengöring och funktionskontroll av fordonen förebygger man skador. Detta är speciellt viktigt innan man ställer undan en skördetröska för vinteruppställningen. Läs mer.

Begränsa skada

Se till att maskinen om möjligt är uppställd i brandklassat utrymme (garage). Se till att det finns släckutrustning i närheten. De krav som gäller för uppställning av fordon i lantbruk hittar du här.länk till annan webbplats

Brandskyddskontroll

Traktorer och lantbruksmaskiner ska brandskyddskontrolleras med jämna mellanrum. Brandskyddskontroll görs av behörig personal. Kontroll kan göras av ägaren själv (egenkontroll) om de används enbart i lantbruket. Används maskinen i t.ex. bygg entreprenad ska den besiktigas varje år.

  • Traktor levererad från och med 20170401 ska brandskyddskontrolleras vart 5:e år. Däremellan görs kontroll varje år.
  • Traktor levererad före 20170401 ska kontrolleras varje år.
  • Tröska levererad från och med 20170401 ska ha automatisk släckanläggning och besiktigas varje år.
  • Tröska levererad före 20170401 ska kontrolleras varje år.
  • Andra självgående maskiner som t.ex.kross och hack kontrolleras varje år.

OBS - viktigt att spara protokoll och checklista i 5 år


Behöriga besiktningsmän hittar du på Trafikförsäkringsföreningens hemsida www.tff.se länk till annan webbplats
Checklista för kontrollen hittar du här eller på www.lantbruketsbrandskydd.nulänk till annan webbplats
Spara besiktningsprotokoll och checklista i minst 5 år. Vid en brandskada som beror på att man slarvat med besiktning eller kontroll kan leda till nedsättning av ersättning eller att ersättning uteblir.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa upplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här