Förebygg skada på dina fordon

Varje år brinner i snitt en traktor om dagen i Sverige och ett hundratal skördetröskor brandskadas. De flesta av dessa skador skulle dock gå att förebygga.

En viktig sak att tänka på är var man ska ställa upp motordrivna fordon och redskap eftersom det ställs krav på lokalerna.

Förebygg skada

De vanligaste brandorsakerna är:

  • Brand i dammiga motorutrymmen
  • Brister i elsystem
  • Slirande remmar
  • Varmgång i lager
  • Läckage av bränsle eller hydraulolja

Genom regelbundet underhåll, rengöring och funktionskontroll av fordonen förebygger man skador. Detta är speciellt viktigt innan man ställer undan en skördetröska för vinteruppställningen. Läs mer förebyggande information för skördetröska (pdf) Pdf, 1 MB.

Begränsa skada

Se till att maskinen om möjligt är uppställd i brandklassat utrymme (garage). Se till att det finns släckutrustning i närheten. De krav som gäller för uppställning av fordon i lantbruk hittar du på brandskyddsföreningen.se Länk till annan webbplats.

Gör regelbundna kontroller

Traktorer och lantbruksmaskiner ska brandskyddskontrolleras med jämna mellanrum. Brandskyddskontroll görs av behörig personal. Kontroll kan göras av ägaren själv (egenkontroll) om de används enbart i lantbruket. Används maskinen i till exempel byggentreprenad ska den besiktigas varje år.

  • Traktor levererad från och med 2017-04-01 ska brandskyddskontrolleras vart femte år. Däremellan görs kontroll varje år.
  • Traktor levererad före 2017-04-01 ska kontrolleras varje år.
  • Tröska levererad från och med 2017-04-01 ska ha automatisk släckanläggning och besiktigas varje år.
  • Tröska levererad före 2017-04-01 ska kontrolleras varje år.
  • Andra självgående maskiner som till exempel kross och hack kontrolleras varje år.

OBS - viktigt att spara protokoll och checklista i 5 år!

Behöriga besiktningsmän hittar du på Trafikförsäkringsföreningens hemsida Länk till annan webbplats..
Checklista för kontrollen hittar du här Pdf, 1.2 MB. (pdf) eller på lantbruketsbrandskydd.nu Länk till annan webbplats.
Spara besiktningsprotokoll och checklista i minst fem år. Vid en brandskada som beror på slarv med besiktning eller kontroll kan leda till nedsättning av ersättning eller att ersättning uteblir.