Var förberedd när snö och stormar kommer

Inför senhösten och vintern är det viktigt att förebygga skador som snö och stormar kan föra med sig. Har du koll på dina byggnader, reservelverk och eventuella solceller? Här ger vi konkreta tips på vad som är viktigt att tänka på.

Oväder med storm och stora snömängder kan orsaka rejäla skador på ditt lant- eller skogsbruk. Förebyggande åtgärder kan spara både tid och pengar. Stora mängder
snö på kort tid, särskilt i kombination med hård vind, kan orsaka snötrycksskador på byggnaders tak. Störst risk finns på flacka, låglutande tak med stora spännvidder, där snön har svårt för att rasa ner.

− Det bästa är att redan innan säsongen, planera för hur snöskottning ska gå till. Om snön faller rakt och det blir en jämn belastning på taken blir det normalt sett inga problem. Men snö i kombination med vind kan göra att snö samlas på ena sidan av taket och då uppstår en snedbelastning som kan bli besvärlig. Taken behöver skottas snarast möjligt om stora mängder snö samlas på taken, säger Annika Engquist, säljchef Lantbruk och Företag på Dina Försäkringar Mitt.

Tänk på solcellerna

Solceller på tak kan också orsaka snedbelastning och i värsta fall takras. När snön glider av de blanka solcellerna, men ligger kvar på takets andra sida ökar risken för snötrycksskador. Att solceller dessutom placeras där solen värmer mest, gör att
snön smälter snabbare samtidigt som det kanske ligger kvar stora mängder på andra sidan taknocken.

− Detta är lätt att missa då man kanske inte tänker på det här. Vid montering av solcellerna kan man lämna plats för att kunna skotta så det blir lättare att få bort snön. Ett tips är att även göra en infästning för säkerhetslina så att man tryggt själv
kan skotta på taket. Kom även ihåg att kontrollera att dina solceller finns med i försäkringen. Ligger solcellerna på till exempel en ekonomibyggnad på en lantbruksfastighet så finns inte solcellerna med i lantbruksförsäkringen per automatik så som de gör i en villaförsäkring, säger Annika.

SKOTTA TAKEN RÄTT

Tak i olika nivåer är ett annat riskområde när snön vräker ner. Om snön på det högsta taket rasar ner på den lägre nivån ökar risken för snötrycksskador. Snörasskydd är en enkel och konkret åtgärd som minskar risken.

− Ett bra tips är att alltid ha snörasskydd ovanför entréer, garageportar och liknande, säger Annika.

Snö som legat på exempelvis ett ladugårdstak en tid har lätt att dra åt sig fukt om temperaturen närmar sig plussidan. Då ökar tyngden och olycksrisken snabbt. Vill du räkna ut hur mycket snön väger per kvadratmeter har SMHI en pedagogisk tabell för detta. Googla på ”SMHI snö densitet” så hittar du rätt.

Har du inte själv möjlighet att ge dig upp på taket och skotta rekommenderar
Annika att ta du tar hjälp av antingen grannar eller företag som erbjuder tjänsten.

− Det är viktigt att skotta taken på rätt sätt. Börja med att ta hälften på ena sidan och sedan hälften på andra sidan så att man inte skapar snedbelastning, säger Annika
Engquist.

Dra åt skruvar

För den som har en solcellsanläggning på marken är det bra att kontrollera den innan stormsäsongen är här.

− Stativen måste vara ordentligt förankrade i marken. Har man en äldre markanläggning så kan blåsten ha ryckt i stativen och skruvarna under årens lopp, så det är viktigt att kontrollera förankringen även efter vintern, säger Annika.

Samma princip gäller för plåttak där skruvar kan ha börjat att krypa upp någon millimeter och vinden får mer och mer fäste. Försök hitta de svaga punkterna vid ytterkanter eller vindskivor och dra åt skruvarna eller komplettera med nya.

Provkör ditt reservelverk

Vid strömavbrott är det skönt att veta att reservelverket fungerar som det ska. Provkör elverket innan det är skarpt läge för att vara helt säker.

− Det finns krav på att det ska finnas reservkraft och larm som fungerar för att försäkringen ska ersätta kostnader vid strömavbrott. Kontrollera och prova gärna så att du vet att reservkraften fungerar när du verkligen behöver den, säger Annika.

Stormar med följden att träd blåser ner är en konstant risk för alla skogsägare, speciellt vintertid. Annika Engquist rekommenderar alla skogsägare att se över sin skogsförsäkring och fundera på vad man behöver.

− Min rekommendation är att skog alltid ska vara brandförsäkrad först och främst. Brand är den största risken, det kan drabba stora områden och är förhållandevis billigt att försäkra sig mot. Äger man fyra, fem hektar skog finns det ingen anledning att lägga till och försäkra sig mot storm. Äger du mer skog finns ett stort värde i att ha skogen försäkrad även mot stormskador, säger hon.

Snö och storm – viktigt att tänka på

 • Skotta dina tak om stora mängder snö har samlats.
 • Har du solceller på taken – tänk på ökad risk för snedbelastning när
  snön glider av de blanka solcellerna.
 • Lägg till din solcellsanläggning i lantbruksförsäkringen.
 • Montera snörasskydd där du har tak i olika nivåer.
 • Ett enkelt redskap som en taksnöhyvel kan räcka långt på vissa tak.
 • Provkör ditt reservelverk innan det börjar storma.
 • Kontrollera ditt plåttak och dra åt lösa skruvar.
 • Se över din skogsförsäkring – fundera på om du behöver försäkra
  mot stormskador.