Förebygg skada på din gård

Att förhindra och minska skador på ditt lantbruk eller din hästgård kan ge lägre försäkringspremie och bättre lönsamhet i din verksamhet.

Erfarenhet visar att många olyckor går att förhindra eller begränsa. Vi har sammanställt ett antal faktablad som beskriver hur du uppfyller kraven vid till exempel svetsning och heta arbeten, uppställning av fordon och andra brandskyddsfrågor. Genom att uppfylla våra krav och anpassa din gård, kan du förhoppningsvis undvika skada och dessutom sova bättre på natten.

Här hittar du alla våra faktablad med skadeförebyggande information

Stöldskydd

Lantbruket drabbas ofta av stölder och vi behöver göra mer för att förhindra dessa. Attraktiv egendom t ex . verkstadsutrustning, drivmedel, bekämpningsmedel, hästutrustning, motorsåg, röjsåg, dator, navigerings- och mätutrusntning ska förvaras i lokal som det är besvärligt att ta sig in i. Ja, det blir kostsamt att ordna skyddet men det kostar ännu mer att skaffa nya verktyg. Nedsättning av ersättningen blir hög om kraven inte är uppfyllda så det lönar sig att ordna ett bättre skydd.

Läs mer om stöldskydd Pdf, 1 MB.
Ännu fler konkreta tips hittar du i Illustrerade säkerhetsföreskrifter skyddsklass 1 Pdf, 817 kB.

Skotta taket!

Vintrarna för några år sedan påminde oss, på ett brutalt sätt för många, om vikten av att skotta snö från taken och att kontrollera konstruktionskraven vid nybyggnader. Läs mer: skadeförebyggande tips vid stora mängder snö. Pdf, 562.9 kB.

Heta arbeten

Att svetsa eller köra med vinkelslipen är ibland nödvändigt när något ska repareras. Här sker idag många olyckor med stora skador som följd. Montera ner detaljerna som ska svetsas och gör detta i en anpassad lokal. Ja, det tar tid och är besvärligt men inte i jämförelse med att hela byggnaden brinner.
Läs mer om brandfarliga, heta arbeten Pdf, 938.1 kB.

Ta inga risker så slipper du höga självrisker

Genom att ta reda på vad som gäller enligt våra försäkringsvillkor kan du slippa höga kostnader i samband med en skada. Om du bryter mot en säkerhetsföreskrift till exempel, medvetet eller omedvetet, kan det resultera i en självrisk på upp till 400 000 kronor eller att du till och med blir utan ersättning. Du hittar våra villkor på sidan Villkor, faktablad och blanketter.

Mer om brandskydd

Det finns mer detaljerad brandskyddsinformation i LBKs rekommendationer. Här berättar vi mer om Lantbrukets brandskyddskommitté (LBK).

Begränsa skada som inträffat

Se till att det finns brandsläckare strategiskt placerade så att det alltid går lätt att få tag på en släckare. Sätt upp skyltar där släckarna finns. Ha en insatsplan (läs mer på LBK:s hemsida Länk till annan webbplats.) för att instruera räddningstjänsten om brand inträffar. Att göra en sådan plan är också ett bra sätt att göra en systematisk genomgång av ditt brandskydd. Du kan också behöva en annan plan för hantering av miljöskada i ett akutläge.