Råd till dig som ska bli eller är nybliven skogsägare

Funderar du på att köpa skog eller har du precis förvärvat en skogsfastighet? Vad roligt! Skogen är en fantastisk plats där vi alla kan njuta av naturen – som skogsägare kan den även ge extra inkomster. Här har vi samlat några värdefulla skogliga råd och tips.

Formulera mål med ditt skogsägande

Innan du börjar bedriva skogsbruk behöver du sätta upp mål för ditt ägande. Vill du att din skog ska vara en plats för svamp- och bärplockning? Eller vill du tjäna pengar och upplåta en bit mark till jakt och fiske? Du kanske vill satsa på virkesproduktion? För att få en överblick på fastigheten kan du logga in på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.. Där kan du också hitta planeringsverktyg och karttjänster som kan vara till stor hjälp när du inventerar din skog.

Skaffa dig kunskap

Även om du har stor frihet att bruka din skog finns det lagar och regler du måste känna till och ta hänsyn till. Till exempel reglerar skogsvårdslagen hur du avverkar med hänsyn till naturen, kulturella värden och den biologiska mångfalden. Du har också ansvar att förebygga insektsskador. Vill du utveckla ett extra ansvarsfullt skogsbruk kan du välja att certifiera din skog. Genom att skaffa dig kunskap kan du enklare bruka skogen för att nå målen. Skogsstyrelsen erbjuder flera utbildningar där du kan lära dig mer om skogen och skogsbruk.

Upprätta en skogsbruksplan

En skogsbruksplan är ett av skogsägarens viktigaste redskap för att du ska kunna uppfylla dina mål med din skog. Planen är också ett viktigt stöd när du ska planera skötsel av skogen då den ger information om hur skogen mår och hur du ska göra för att ta till vara på markens potential. Ett tips är att kolla om den förra ägaren har en uppdaterad skogsbruksplan, så slipper du kostnaden för att upprätta en ny direkt efter köpet.

Anlita rätt hjälp

Som nybliven skogsägare kan det vara svårt att sätta sig in i alla regler och lagar gällande en skogsfastighet, särskilt vid avverkning. Om du är osäker rekommenderar vi att du anlitar en expert som kan hjälpa dig med skogsvård och/eller virkesförsäljning. Ta kontakt med flera aktörer innan du bestämmer dig för vem du ska anlita så att du hittar en förvaltare eller virkesköpare du trivs tillsammans med och är lyhörd för det du vill göra med din skog.

Skaffa en bra försäkring till din skog

Att äga skog innebär flera risker du behöver vara medveten om. Skogsbrand kan innebära stora förluster och därför ska du absolut ha ett bra försäkringsskydd som kan ge ersättning för virkesvärde, röjning och planteringskostnader. En plantering är känslig för både torka och skadeinsekter och kan behöva omplanteras vilket en skogspaketförsäkring täcker. Du kan också råka ut för en storm eller snö som knäcker träden och behöver tas om hand. Med en skogspaketförsäkring kan du få ersättning för de ökade kostnaderna som uppstår för att få ut virket ur skogen.