Försäkringar för gårdens alla djur – stora som små

Att något av djuren på gården behöver veterinärvård eller måste avlivas är en jobbig upplevelse, både känslomässigt och för plånboken. Dina Försäkringar erbjuder försäkringar för både lantbrukets produktionsdjur och häst, hund och katt, vilket är tryggt när olyckan är framme.

Första steget i att försäkra gårdens produktionsdjur och hästar är att se till att skydd mot brand och stöld finns med i din grundläggande lantbruksförsäkring. Börjar det brinna i ladugården eller stallet är risken stor att djur skadas eller dör – även om väl planerade utrymningsvägar finns tillgängliga.

− Stressade djur söker sig till tryggheten och tryggheten är stallet även om det brinner. Att ha sina produktionsdjur och hästar brandförsäkrade i sin lantbruksförsäkring är småpengar i jämförelse med det skydd man får, säger Stefan Magnusson, produktansvarig lantbruk på Dina Försäkringar.

När det gäller produktionsdjur är nästa steg en djurförsäkring som ersätter dig ekonomiskt om enskilda djur dör på grund av sjukdom eller olycksfall. Djur kan rymma till skogs, gå ner sig i ett kärr eller på annat sätt försvinna och aldrig hittas. Incidenter kan inträffa i transporten till slakteriet som gör att djuret inte tas emot till slakt och så vidare.

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR FÖR EXTRA TRYGGHET

Till djurförsäkringen kan du även koppla en epidemiförsäkring som täcker den del som staten inte ersätter vid ett utbrott av en epidemi, till exempel salmonella. Inte bara djurens värde ersätts, utan även eventuellt produktionsbortfall som epidemin orsakar.
För nötdjur finns även en mjölkavbrottsförsäkring som ersätter förlust vid minskad mjölkproduktion. Produktionsbortfall kan orsakas av allt från sjuka djur till tekniska problem med kyltankar som gör att mjölk måste kasseras. Slutligen, när det gäller produktionsdjur, erbjuder vi även försäkring för individuella djur. Oftast används denna försäkring för avelstjurar som är värda mycket pengar.

KOMPLETT SKYDD FÖR DIN HÄST

Hästar har ett stort värde, både ekonomiskt och känslomässigt. Därför är det viktigt att tänka igenom vilket försäkringsskydd gårdens hästar har. Grunden i vår hästförsäkring är, precis som med produktionsdjur, att se till att brandförsäkring ingår i lantbruksförsäkringen. Många hästägare väljer dessutom att på något sätt försäkra sina hästar på individuell nivå. Vår hästförsäkring är enkelt uppbyggd och indelad i en veterinärvårdsförsäkring och en livförsäkring, och du väljer själv mellan hel eller begränsad försäkring på de respektive delarna.

− Väljer du Hel Livförsäkring och Hel Veterinärvårdsförsäkring ingår ersättning om hästen dör och även veterinärvård, mediciner, rehabilitering och så vidare. Lägger du dessutom till vår tandvårdsförsäkring så har du vårt mest kompletta skydd för din häst. Hos oss behöver du inte välja bland en massa tillägg, vi har lagt in det mesta i grundförsäkringen, säger Anita M Larsson, produktansvarig djur på Dina Försäkringar.

EXTRA VIKTIGT FÖRSTA ÅRET

Om din häst råkar ut för en olycka eller sjukdom som gör att den inte går att använda som exempelvis ridhäst eller i värsta fall måste avlivas, ersätter livförsäkringen dig ekonomiskt.

− Hästar är dyra i inköp och det är skönt att ha de pengarna säkrade om hästen skulle gå bort, säger Anita M Larsson.

Hon tycker att det är extra viktigt med en livförsäkring under det första året med hästen.

− Man kan ju faktiskt säga att det är en begagnatvara som man investerar i och man vet aldrig hur det kommer att gå. Under tiden som man lär känna sin häst så är det en god idé att ha den försäkrad till inköpsvärdet.

Veterinärvård av häst blir ofta en kostsam historia. Som hästägare kan man räkna med att ett besök på klinik sällan kostar under 10 000 kronor och ofta givetvis betydligt mer än så, menar Anita M Larsson.

− För att klara av att vårda sin häst fullt ut, så är veterinärvårdsförsäkringen en väldigt viktig del idag, säger hon.

FÖRSÄKRA DIN HÄSTUTRUSTNING

Viktigt att tänka på när det gäller att försäkra sin häst är att ansvarsförsäkringen inte ingår i djurförsäkringen utan i lantbruksförsäkringen. Hyr man stallplats och har sin häst inackorderad på en annan gård, är det den gårdens lantbruksförsäkring som räknas.

Utrustning som har med hästen att göra kan du lägga till i din hemförsäkring om du äger hästen privat och i din lantbruksförsäkring om du har egen gård.

− Du behöver själv se till att utrustningen är försäkrad, även om du har dina hästar inackorderade. Det finns stora värden i hästutrustning idag, så det är en jätteviktig del, säger Anita M Larsson.

FÖRSÄKRA ÄVEN HUND OCH KATT

Även gårdens mindre djur, hunden och katten, är förstås värda en försäkring. Upplägget är detsamma som för häst och både vår hundförsäkring och kattförsäkring bygger på en livförsäkring och en veterinärvårdsförsäkring.

− Hund och katt är givetvis inte en lika stor investering som en häst, men veterinärvården är tyvärr lika kostsam så en veterinärvårdsförsäkring är superviktig även för hund och katt, säger Anita M Larsson.

Från och med 1 januari 2023 ska alla katter vara chippade och registrerade hos Jordbruksverket.

− Det är lite tragiskt att man har sett ner på så kallade ”bondkatter” tidigare, men nu hoppas jag att det kan förändras, säger Anita M Larsson. Tack vare Jordbruksverkets register kan alla katter identifieras och man kan se vem ägaren är. Det kommer göra det enklare att se om det finns en veterinärvårdsförsäkring som kan hjälpa till med kostnaderna för vård om man till exempel hittar en skadad katt.