Så kan du förebygga angrepp av granbarkborren

En varm och torr sommar ökar risken för granbarkborreangrepp. För att stoppa granbarkborren i tid behöver du ge dig ut i skogen och inspektera granarna regelbundet. Här har vi samlat tips på vad du kan titta efter och hur du kan förebygga tråkiga skador.

Trots att granbarkborren bara är knappt en halv centimeter lång kan den ställa till med stora problem i våra granskogar. Stormfällda och torkstressade granar är det lättaste bytet för den lilla skalbaggen, men även levande granar kan bli angripna. Därför är det viktigt att du som skogsägare inspekterar ditt granbestånd med jämna mellanrum.

Kolla efter angrepp

Granbarkborrar kan lukta sig fram till en stressad gran och angriper den genom att borra sig in i barken. Tidiga angrepp kan vara svåra att upptäcka så det gäller att gå nära trädet. Här är några tecken du kan titta efter:

  • Brunt borrmjöl på stammen och vid granens fot.
  • Ingångar i form av små hål på barken och i barkfickor.
  • Torra, gröna barr på marken under granen.

Under sensommaren och hösten är angreppen mer tydliga. Om granen är roströd och tappat det mesta av barken har granbarkborren förmodligen redan lämnat trädet. Då kan det vara klokt att titta efter färska angrepp på andra granar i närområdet.

Så kan du minska risken för angrepp

  • Transportera bort angripna träd
    Ett sätt att förhindra granbarkborrens framfart är att avverka nyangripna granar och frakta bort dem från skogen så snart det går. Då får du med dig granbarkborrarna som sitter i barken. Ett alternativ kan vara att fräsa bort barken och forsla bort trädet vid ett senare tillfälle. Prata med din skogliga rådgivare om vilka träd som du bör ta bort och vilken metod som funkar bäst.
  • Ta bort stormfällda granar
    En viktig åtgärd för att förebygga angrepp är att ta hand om färska vindfällen av gran. Nedblåsta granar är attraktiva boplatser för granbarkborren där den gärna förökar sig efter vintervilan. Genom att ta hand om stormfällda granar minskar du risken för att närliggande träd ska angripnas när vårsvärmningen kommer igång.

Tänk på säkerheten! Att arbeta med stormfällda träd kan innebära stora faror för den personliga säkerheten. För att undvika skador behöver du specialkunskap och rätt utrustning. Se också till att alltid ha sällskap med dig.

Hur gäller försäkringen?

Vår skogsförsäkring ersätter idag inte skador orsakade av granbarkborren. Utifrån hur Skogsstyrelsen anser att skador ska hanteras så är inte en försäkringslösning möjlig. Angripna träd måste transporteras ut ur skogen snarast möjligt och det går inte att vänta tills volymen blir så stor att en eventuell ersättning skulle bli större än självrisken. Däremot gäller vår försäkring efter storm och snöbrott - även för de skador som är utspridda på fastigheten. På så sätt kan försäkringen bidra till att det lönar sig att få ut sådant skadat virke och därmed undvika att barkborren angriper det och skapar större problem.

Mer att läsa