Tips och råd för en tryggare badsommar

Vi vill göra vad vi kan för att bidra till att öka säkerheten i och omkring vatten. Under våren och sommaren väljer vi därför att informera om vattensäkerhet och har delat ut gratis armpuffar till de minsta.

Syftet är att påminna föräldrar om farorna med vatten inför badsäsongen, men samtidigt uppmuntra till bad och lek. Det är viktigt att barn vänjer sig vid vatten i tidig ålder eftersom det ger en ökad trygghet och är ett första steg till att barnen lär sig simma.

VAR INOM EN ARMLÄNGDS AVSTÅND OCH HÅLL UPPSIKT

Barn drunknar snabbt och tyst. Du ska därför alltid vara inom en armlängds avstånd och hålla uppsikt när ditt barn badar. Lämna aldrig små barn eller barn som inte kan simma ensamma i vatten eller under uppsikt av ett annat barn. Vuxnas uppsikt är det viktigaste för barnens säkerhet.

VIKTIGA TIPSEN INFÖR SOMMARENS BADÄVENTYR

 • Tala om vart du ska och när du tror att du kommer tillbaka
 • Ta reda på var du hittar livräddningsutrustning
 • Ha alltid sällskap med dig när du badar
 • Ha hela tiden uppsikt över varandra
 • Gå försiktigt på brygga, klippa eller bassängkant
 • Hoppa och dyk bara om det är tillräckligt djupt
 • Simma längs med strand eller brygga
 • Knuffa aldrig i någon eller håll fast någon i vattnet
 • Undvik att simma under brygga och hopptorn
 • Ropa bara på hjälp när du verkligen behöver
 • Använd förlängda armen om du behöver hjälpa någon upp ur vattnet
 • 112 – är lätt att slå

Svenska Livräddningssällskapet Länk till annan webbplats. har fler tips och råd om badsäkerhet.

FLER TIPS FÖR DIG SOM FÖRÄLDER

Under sidan Tips och råd för dig med barn Länk till annan webbplats. har vi samlat enkla tips och goda råd om hur du kan skydda ditt barn från vanliga olyckshändelser.

Ha en härlig sommar!