Krisbehandling - det här gäller i din försäkring

Att råka ut för en allvarlig händelse som kan vara svår att hantera kan hända vem som helst. Om du skulle drabbas av en krisreaktion till följd av en skada som är ersättningsbar i din försäkring kan du få hjälp med krisbehandling. Här kan du läsa vad som gäller i våra försäkringar.

Barnförsäkring

Med vår barnförsäkring har ditt barn ett ekonomiskt skydd dygnet runt om hen blir sjukt eller skadar sig. Om barnet skulle drabbas av en krisreaktion efter en svår händelse som exempelvis sjukdom, olycksfallsskada, våld, nära anhörigs död, kris som utlösts av mobbing eller andra svåra händelser, ersätter vi kostnaden för kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring samt Olycksfallsförsäkring

Har du vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du få ersättning om du skulle råka ut för en olycka eller sjukdom. Om du skulle drabbas av ett traumatiskt tillstånd till följd av olycksfallsskada eller sjukdomsskada ersätter vi kostnaden för kristerapi med upp till tio behandlingstillfällen. Med vår olycksfallsförsäkring kan du få ersättning för upp till tio behandlingstillfällen om du drabbats av en krisreaktion efter en olycksfallsskada.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger inte bara ett ekonomiskt skydd för ditt hem och dina saker utan även dig själv och din familj. Om du drabbas av en krisreaktion efter till exempel ett inbrott, ett överfall, eller brand kan vi hjälpa dig med upp till tio psykologbehandlingar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Båtförsäkring

På sjön kan mycket hända. Vår båtförsäkring ersätter skador vid exempelvis grundstötning, brand eller transport. Du kan också få ersättning för psykologbehandling om du drabbas av en akut krisreaktion till följd av en skada som kan ersättas genom din båtförsäkring. Försäkringen gäller inom 12 månader från att skadan inträffade.

I samtliga försäkringar ovan ingår ersättning för resor du gör till och från behandlingen. För att få ersättning för kristerapi ska den utföras av legitimerad psykolog och vara godkänd av Dina Försäkringar på förhand.