Ansök om sponsring

Dina Försäkringar Syd är ett kundägt försäkringsbolag med verksamhet i Kalmar, Blekinge, Hallands, Västra Götalands, Skånes och Kronobergs län. Som en aktör på den lokala marknaden vill vi vara med och bidra till samhällsutvecklingen lokalt.

Vi får många förfrågningar om sponsorsamarbeten. För att kunna handlägga alla förfrågningar vill vi ha en skriftlig ansökan med en kort beskrivning av verksamheten, målet och samhällsnyttan med projektet samt vilka möjligheter samarbetet skapar för Dina Försäkringar Syd.

Sponsoransökningar behandlas vid två tillfällen under året.

Sista ansökningsdatum

  • 15 mars
  • 15 september

Vem kan ansöka?

Föreningar eller organisationer verksamma i Dina Försäkringar Syd område: Kalmar, Blekinge, Jönköpings, Hallands, Västra Götalands, Skånes och Kronobergs län.

I er ansökan vill vi att följande framgår:

• Förening, organisationsnummer, kontaktperson och kontaktuppgifter
• Gäller ansökan idrott, samhälle eller kultur
• Antal medlemmar i föreningen samt omfattning på barn- och ungdomsverksamhet
• Beskriv vad pengarna skall användas till, var så specifik som möjligt
• Beskriv samhällsnyttan med projektet
• Ansökt belopp eller ansökt insats
• Eventuella exponeringsmöjligheter för Dina Försäkringar Syd
• Föreningens policy och arbete med jämställdhet, inkludering och mångfald

Vid fördelning av sponsring tar vi hänsyn till följande:

• Att verksamheten är förenlig med Dina Försäkringar Syds etiska riktlinjer
• Geografisk spridning
• Fördelning mellan idrott, samhälle och kultur
• Att vi når olika målgrupper

Dessa typer av verksamheter kan ej söka medel:

• Enskilda individer
• Föreningar som saknar ungdomsverksamhet
• Passiv och rutinmässig bidragsgivning
• Projekt som inte bidrar till någon samhällsnytta

När ansökan är inlämnad

Alla som lämnat in ansökningar får besked om beviljande eller avslag. Detta skickas till den e-postadress som angetts i ansökan. Beslut lämnas inom 4 veckor efter sista ansökningsdag. Dina Försäkringar Syd äger rätten att lyfta fram samarbetet i marknadsföringssyfte.

För de som ej beviljas stöd

Dina Försäkringar Syd lämnar inte motivering till avslag. Vi får in många ansökningar och har inte resurser att motivera avslag för alla dessa. Prioriteringar och beviljande görs utifrån parametrar som spridning, antal deltagare, samhällsengagemanget, utvecklingsnivå, geografisk spridning, lokal förankring, fortsättning av verksamhet efter finansiering upphör m fl.

Skicka in ansökan
Kontaktperson


4000


Mejla eventuella frågor till: carl.winberg@dina.se

Detta är en lokal sida från Dina Försäkringar Syd, som gäller för Kalmar, Blekinge, Jönköpings, Hallands, Västra Götalands, Skånes och Kronobergs län – därför tar vi endast emot ansökningar från föreningar inom det geografiska området.