Antalet viltolyckor i trafiken ökar

Tyvärr har utvecklingen av viltolyckor i trafiken gått åt fel håll i flera år. 2021 var inget undantag.

Det har aldrig tidigare rapporterats in så många viltolyckor som förra året, det berättar M Sverige, tidigare Motormännens Riksförbund. Den exakta siffran för 2021 var 65 372 viltolyckor och det är en ökning med knappt sju procent jämfört med året innan. De senaste tio åren har antalet olyckor ökat med nästan 40 procent.

Viltolyckor kan förstås leda till stora skador på fordonet och många djur som skadas eller dödas på vägarna. Är det till exempel en älg man krockar med kan det leda till allvarliga skador eller till och med död. Även vildsvinsolyckor kan bli allvarliga.

Enligt M Sverige finns det planer på att sätta upp särskilda högtalare med ljud som skrämmer bort djuren från vägen. Innan den nya tekniken är på plats vill man att Trafikverket gör krafttag och underhåller, reparerar eller byter ut befintliga viltstängsel som är slitna samt röjer vägkanterna ordentligt.

Läs våra tips om hur du kan minska risken för viltskador

Mer att läsa