Försäkring för mopedbil

Du har väl inte glömt att försäkra din mopedbil? En mopedbil försäkras som en vanlig moped. Grunden i vår försäkring för mopedbil är trafikförsäkringen, som alla måste ha. Komplettera med en hel- eller halvförsäkring beroende på hur omfattande skydd du vill ha.

  • Låga självrisker
  • Omfattning och pris anpassas vid avställning
  • Gäller även förare under 18 år utan extra kostnad

Jämför innehållet i försäkringarna för mopedbil

Här kan du se de viktigaste skillnaderna mellan trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring för din mopedbil. Du väljer själv den försäkring som passar dina behov bäst. Är du osäker, hör av dig så hjälper vi till!

Tabell som beskriver vad som ingår i Hel, Halv, Trafik
HelHalvTrafik
Självrisk 1 000 kronor. Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Trafikförsäkringen ersätter även skador på annans egendom. Ersättning för skador på din egen mopedbil ingår inte. Enligt lag måste du som ägare till fordonet ha trafikförsäkring om fordonet inte är avställt och det är den lägsta omfattning du kan välja för din försäkring.
Självrisk 2 000 kronor. Försäkringen ger ersättning vid skador som uppstår genom brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.
Självrisk 1 200 kronor. Du får ersättning för kostnader vid byte eller reparation av mopedbilens vindruta.
Självrisk 2 000 kronor. Ger ersättning vid stöld, rån och tillgrepp samt försök till sådana brott. Du får ersättning om mopedbilen inte kommit tillrätta inom en månad. Anmäl stölden till polisen och till oss så fort som möjligt.
Självrisk 20 procent av kostnaden. Försäkringen kan ge dig ersättning för ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kronor.
Självrisk 2 000 kronor. Har du helförsäkring får du ersättning för skador på kaross och lack som uppstått vid till exempel kollision, dikeskörning eller skadegörelse. Försäkringen gäller även vid skador som du själv råkar orsaka på din mopedbil eller om du råkar ut för en viltolycka.

Mer om vår försäkring för mopedbil

Vilken typ av försäkring behövs? Det beror på vilken mopedbil du har och hur du använder den. Är den värdefull kan det vara bra att du kompletterar trafikförsäkringen med en mer omfattande försäkring.

Helförsäkring – det mest omfattande skyddet för din mopedbil

Vår helförsäkring för mopedbil ersätter skador som uppstått vid krock, skadegörelse eller brand. Den gäller också om mopedbilen blir stulen och inte kommer till rätta inom en månad. Helförsäkringen är vårt mest omfattande skydd.

Halvförsäkring – ersättning för skador vid brand och stöld

Halvförsäkringen ersätter skador som uppstår på din mopedbil vid brand och stöld. I halvförsäkringen ingår inte skydd för skador som uppstår på mopedbilen vid trafikolycka eller skadegörelse.

Trafikförsäkring – det mest grundläggande försäkringsskyddet

Trafikförsäkring måste du enligt lag teckna för alla fordon du har i trafik, inklusive mopedbil. Försäkringen ersätter personskador samt skador på annans egendom som kan uppstå vid en krock.

Ingen ersättning för trimmad mopedbil

Har du trimmat din mopedbil riskerar du att bli utan ersättning från försäkringen om mopedbilen skulle skadas. Att köra en trimmad mopedbil räknas som olovlig körning och du riskerar därför dessutom böter.

mopedbil EU-moped klass 1

För att få köra en mopedbil krävs att du har ett förarbevis för fordonet. Är mopedbilen kategoriserad som EU-moped klass 1 får den gå i högst 45 kilometer i timmen och måste vara registrerad i trafikregistret.

Är föraren under 18 år och ska köra mopedbil?

Om föraren är under 18 år och ännu inte har hunnit skaffa förarbevis till mopedbilen så måste vårdnadshavaren stå som ägare av fordonet i vägtrafikregistret om mopedbilen är registreringspliktig. Det innebär att det är vårdnadshavaren som ansvarar för att fordonet är trafikförsäkrat, men försäkringen gäller även för andra som kör mopedbilen.

Så fort föraren fyller 18 eller skaffar förarbevis så tas vårdnadshavaren automatiskt bort som ägare ur vägtrafikregistret. Från den dagen står föraren som ägare till fordonet och måste då teckna en ny trafikförsäkring för sin registrerade mopedbil i sitt eget namn.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

RättSskydd – din hjälp om du hamnar i tvist

I din försäkring ingår något som kallas Rättsskydd. Den kan hjälpa till med ombudskostnader och rättegångskostnader om du hamnar i tvist med någon. För att rättsskyddsförsäkringen ska gälla måste du anlita en advokat eller jurist. Läs mer om rättskydd här.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

VAD KOSTAR försäkringen för mOPEDbil?

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.