Skador i hushåll och företag minskar – vattenskador ökar dock

Antalet skador har blivit färre för nästan samtliga typer av skador. Undantaget är vattenskador i bostäder, fritidshus och företag där både antal skador och skadebelopp har ökat under 2021. Det visar Svensk Försäkrings skadestatistik.

Totalt inträffade det i Sverige nästan 894 000 skador 2021 och för dessa betalades det ut sammanlagt 20,1 miljarder kronor i ersättning. Antalet vattenskador som orsakades av läckage, fukt från eller frysning av vattenledning i fastigheten stod för 10 procent i antal, men för hela 24 procent av det totala skadebeloppet. Det är en ökning med 9 procent i antal och 18 procent i ersättning jämfört med 2020.

– Mer än hälften av alla vattenskador under 2021 har drabbat villor och skadeutbetalningarna för dessa har ökat med 11 procent sedan 2020, säger Kajsa Lindell, analytiker på Svensk Försäkring.

Det totala antalet skador hos försäkringsbolagen har minskat med 3 procent under 2021 jämfört med 2020, främst i villor och övriga hem. För fritidshus och företag har antalet däremot ökat under samma period. De utbetalda försäkringsersättningarna har totalt sett ökat med 4 procent. Ökningen är framför allt kraftig för skador i villor och fritidshus, medan skadebeloppen har minskat för företag.

De värdemässigt största skadorna för hushållen var vattenskador där skadebeloppen uppgick till sammanlagt knappt 3,4 miljarder kronor, och skador orsakade av brand eller åska respektive naturskador, för vilka skadebeloppen uppgick till drygt 2 miljarder kronor vardera.

Under 2021 ökade antalet skador inom företags- och fastighetsförsäkringen med 27 procent medan de utbetalda ersättningarna minskade med 1 procent. Vattenskadorna ökade med 10 procent i antal och med 21 procent i skadebelopp och under 2021 utbetalades 1,4 miljarder kronor. Även naturrelaterade vattenskador ökade kraftigt till följd av flera omfattande skyfall.

Läs våra råd om hur du undviker vattenskada.