Kallelse till bolagsstämma i Dina Försäkringar Syd 30 maj 2023

Fullmäktige i Dina Försäkringar Syd kallas till ordinarie bolagsstämma den 30 maj kl. 17:00 på Hotel Skansen, Färjestaden.

Försäkringstagare är också välkomna till stämman och vi påminner om att det är den av försäkringstagarna utsedda fullmäktigegruppen som är beslutsinstans.

Obligatorisk anmälan senast 23 maj på telefon 0770-160 300 eller via mail syd@dina.se

Välkommen
Styrelsen

Kallelse Pdf, 76.7 kB.

Föredragningslista Pdf, 23.7 kB.

Årsredovisning Pdf, 4 MB.

Förslag till instruktion för valberedningen Pdf, 613.8 kB.