Bilprenumeration - alternativet till att leasa eller äga

Vid sidan av att äga eller leasa bil har en ny typ av lösning seglat upp på marknaden. Bilprenumerationer är det nya sättet för de som inte vill binda upp sig på ett långt leasingavtal eller ta det fulla ansvaret som bilägare.

Bilprenumeration, eller bilabonnemang som det också kallas, är relativt nytt i Sverige men växer stadigt. Mot en fast månadskostnad får du tillgång till en egen bil, utan att äga den eller binda upp dig på längre tid. Vanligtvis kan du byta bil eller avsluta prenumerationen med relativt kort uppsägningstid.

I den fasta månadsavgiften ingår oftast sådant som service, underhåll och bilförsäkring. Det är dock viktigt att alltid läsa villkoren för såväl själva prenumerationstjänsten i sig, som för försäkringen som ingår. Detta för att slippa dyra överraskningar, som till exempel höga självrisker, vid en eventuell skada. Det som till en början kan framstå som förmånligt kan i efterhand visa sig bli dyrt.

Mer att läsa