Sveriges mest stulna bilmärken under första halvåret 2022

De bilmärken som stals mest under det första halvåret 2022 var enligt i storleksordning Volvo, Volkswagen, Audi, Toyota och Mercedes Benz. Detta enligt Larmtjänsts statistik. 

Larmtjänst rapporterar att under det första halvåret har 2 984 personbilar anmälts som stulna i Sverige. Det kan jämföras med samma period 2021 då det hade efterlysts 3 205 bilar. Av de 2 984 anmälda stulna bilarna har 814 stycken, motsvarande 27 procent, fortfarande inte hittats.

Antalet efterlysta personbilar har trendmässigt sjunkit sedan elektroniska startspärrar infördes i slutet av nittiotalet. Men för varje år ökar andelen personbilar som inte blir återfunna. En stor del av dessa bilar försvinner utomlands gissar Larmtjänst. Mellan 70 och 90 procent av alla stulna bilar och bildelar hamnar utomlands enligt en tidigare rapport från Trygghetskommissionen.

– De internationella stöldligorna riktar in sig på nyare bilar som betingar högt värde och dessa transporteras utomlands vilken tyvärr minskar chansen att hitta dem, säger utredare Niclas Antonsson på Larmtjänst, i en kommentar,

Flest efterlysningar av personbilar görs i polisregion Stockholm, Syd och Väst. Det mest efterlysta fabrikatet i polisregion Stockholm är Toyota. I polisregion Syd och polisregion Väst är det mest efterlysta fabrikatet Volvo.

Både bilstölder och stölder av reservdelar minskar något i Sverige och Larmtjänsts statistik visar att under årets första sex månader stals sex procent färre bilar jämfört med motsvarande period förra året. Det är inte bara antalet bilstölder som minskar, även stölder av reservdelar som airbags, navigationssystem och strålkastare har minskat något. Under det första halvåret 2022 minskade antalet reservdelsstölder med närmare 21 procent. Hela 43 procent av reservdelsstölderna sker i polisregion Stockholm.