Just nu råder stor brandrisk och eldningsförbud i stora delar av landet

Brandskyddsföreningen meddelar att under kommande veckor råder stor brandrisk i flera delar av Sverige och flera av landets kommuner och länsstyrelser har därför utlyst eldningsförbud. Det är mycket viktigt att alla respekterar de utfärdade eldningsförbuden.

Eldningsförbud innebär att du inte får elda med fasta bränslen utomhus men du får grilla på egen tomt och på av kommunen angivna platser. Till exempel får du grilla på fasta grillplatser som är avgränsade så att eld inte kan sprida sig. Vid skärpt eldningsförbud är begränsningarna ännu större och då behöver du kontrollera med kommunen vad som gäller.

En brand i skog och mark kan starta av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning, utan också av cigarettfimpar, trasiga flaskor på grund av risken för brännglaseffekt, och från gnistbildning från arbetsredskap och maskiner, så under eldningsförbud krävs extra stor försiktighet.

– Det är viktigt att man tar sitt ansvar när man är ute i skog och mark. Tack vare den svenska allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen, men med den rätten följer också ansvar och skyldigheter. Det ligger på varje enskild person att veta vilken brandrisk det är och följa de råd och restriktioner som finns, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Använd inte engångsgrill

Engångsgrillar kan bli mycket varma, ställer man en engångsgrill i gräset kan gräset eller jorden lätt ta eld. Det är också viktigt att släcka grillkolen med mycket vatten innan den slängs.

– Den som tänder en eld har själv ansvaret för att elden inte vållar någon skada. När elden väl sprider sig går det fort. Många bränder kan undvikas om fler lär sig vad man ska tänka på, säger Lars Brodin.

Mer om brandrisk och hur du kan förebygga

Aktuella brandriskprognoser hittar du på https://www.msb.se/brandriskprognoser Länk till annan webbplats. eller på appen Brandrisk ute Länk till annan webbplats.. Uppgift om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsens hemsida.

Brandskyddsföreningen har också tagit fram ett informationsblad med goda råd om hur du skyddar ditt hus mot brand, du hittar informationsbladet här. Länk till annan webbplats.

Du kan också läsa om eldning och allemansrätt på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), se www.msb.se/sv/publikationer/eldning-och-allemansrat Länk till annan webbplats.