Allt fler företag oroar sig för cyberrisker

Risk managers ser cyberrisker som den största affärsrisken 2022. Det visar den årliga riskbarometern från det tyska försäkringsbolaget Allianz.

2 650 risk managers i 89 länder har i undersökningen fått svara på vilka de ser som de största affärsriskerna under det kommande året. Cyberrisker tar förstaplatsen, följt av affärsavbrott och naturkatastrofer. Hela 78 procent av svenska risk managers i undersökningen såg cyberrisker som ett stort hot.

Under 2021 inträffade flera uppmärksammade cyberattacker mot företag och myndigheter. Det tillsammans med den snabbt ökade digitaliseringen har satt cyberriskerna i toppen av många organisationers prioriteringslistor.

De tio största affärsriskerna globalt

  1. Cyberrisker
  2. Affärsavbrott
  3. Naturkatastrofer
  4. Pandemier
  5. Förändrad lagstiftning
  6. Klimatförändringar
  7. Bränder eller explosioner
  8. Marknadsförändringar
  9. Brist på kompetent personal
  10. Makroekonomisk utveckling

Med cyberförsäkring får du snabb hjälp

Oroar du dig också för vad en cyberattack skulle kunna innebära för ditt företag? Med vår cyberförsäkring får du tillgång till snabb och effektiv hjälp av IT-specialister. Du kan också få ersättning för avbrott i verksamheten. Cyberförsäkringen är ett tillägg för dig med vår företagsförsäkring eller lantbruksförsäkring.