Färre stölder av båtmotorer under 2021

Under 2021 polisanmäldes 1 530 båtmotorstölder i Sverige enligt den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet. Det är en minskning med 12 % jämfört med samma period 2020.

Nedgången av antalet stulna båtmotorer kunde ses redan 2018 då det stals 1 510 båtmotorer i Sverige. Det motsvarar cirka 7 motorer per dag. Under 2021 var antalet nere på ungefär 4 stulna båtmotorer per dag, vilket fortfarande är för många.

En förklaring till minskningen av antalet stölder tros vara pandemin som gjort det svårare för tjuvarna att röra sig över gränserna och därmed föra ut stöldgods ur landet. Den trenden har man även kunnat se i annan stöldstatistik. En stor del av stölderna har ägt rum under andra halvåret och skälet till det kan vara att omvärlden då hade öppnat upp mer och mer samtidigt som det fanns en global brist på båtmotorer.

Under 2021 stals många nyare motorer, både av större och mindre modeller. De internationella brottsnätverken har dessutom tagit sig tid att tömma båten på all typ av instrumentering, så som plotter, varvräknare, knopmätare och gasreglage. Troligen för att kunna sälja en komplett produkt på den svarta marknaden.

Tips för att försvåra för tjuvarna:

  • Gå med i Båtsamverkan.
  • Stöldmärk din båt och båtmotor. Skriv upp skrov- och motornummer.
  • Var observant på vilka som rör sig på din båtklubb.
  • Använda spårsändare, men kom ihåg att kolla batterierna samt att den är aktiverad.
  • Fyll i båtkortet! Finns på polisen.se och larmtjänst.se


Här kan du läsa fler skadeförebyggande råd för båtägare.

Mer att läsa