Endast hälften av alla barn har en barnförsäkring

Ny statistik från Svensk Försäkring visar att hälften av alla barn och unga har en barnförsäkring. Knappt 1,6 miljoner barn och unga i Sverige har en individuell barnförsäkring och nästan 312 000 har en gruppförsäkring.

Sedan 2012 har andelen barn och unga med individuella barnförsäkringar ökat från 48 procent till 50 procent fram till 2021. Det innebär alltså att endast hälften av alla barn och unga har en individuell barnförsäkring.

– Individuella barnförsäkringar kan ge ersättning vid bestående funktionsnedsättning eller arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Det kan ha stor betydelse om man har oturen av att drabbas av sjukdom eller olycka tidigt i livet, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

Barnförsäkringen gäller för ett år i taget, den förnyas varje år och fungerar som en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. En individuell barnförsäkring är mer omfattande än en gruppförsäkring och kan behållas fram tills den försäkrade fyller 25 år. Läs mer om vår barnförsäkring här

Källa: Svensk Försäkring