Se över barnens försäkringsskydd inför sommarlovet

Många barn har en försäkring via förskola och skola men det är inte säkert att den gäller under loven. Dessutom ersätter den bara för olycksfall.

Alla barn har en försäkring via sin förskola eller skola men hur den gäller kan variera mellan olika kommuner. I vissa fall gäller den bara under den tid barnet är på förskolan eller i skolan och alltså inte på loven. Skolans försäkring gäller också bara för olycksfall. Drabbas barnet av en bestående skada finns ingen ersättning för utmaningar som kan komma längre fram. Därför är det viktigt att se till att barnet har en egen barnförsäkring.

Att tänka på inför sommarlovet

  • Förskolans/skolans försäkring gäller inte alltid på sommarlovet
  • Gäller bara vid olycksfall, ibland bara under skoltid
  • En egen barnförsäkring kompletterar

 

Det är viktigt att köpa en barnförsäkring så tidigt som möjligt – helst när barnet är nyfött. Eftersom du inte kan få hjälp med sådant som redan har hänt så är det bra att ha försäkringen så snabbt det går. Du får förstås alltid hjälp av sjukvården om något händer men det ekonomiska skyddet för barnets framtid kan du bara få via en barnförsäkring.

Tre kom-ihåg om barnförsäkring

  • Köp försäkring för barnet så snart det är fött
  • Du kan inte få ersättning för sådant som inträffat innan du köpte försäkringen
  • Barnförsäkringen gäller både olycksfall och sjukdom