Stänkskydd på bilar minskar antalet stenskott

Varje år anmäls cirka 600 000 glasskadade bilar till försäkringsbolagen och antalet har ökat för varje år. Enligt en studie som Villaägarna låtit göra skulle risken för skador minska avsevärt om alla bilar hade stänkskydd.

Skador på bilars vindruta är dyra arbeten. Givare och kameror kan behöva bytas och kalibreras, och teknikutvecklingen på verkstaden kostar också vilket i slutändan betalas av kunden. En av orsakerna till att antalet stenskott har ökat stadigt de senaste 20 åren är att kravet på stänkskydd på svenskregistrerade bilar togs bort 1981 och sedan dess har det blivit allt ovanligare att bilar utrustas med den detaljen.

Hur mycket kan då skaderisken minskas om bilen har stänkskydd? Det har organisationen Villaägarna nyligen låtit undersöka och resultatet var slående. I testet uppmättes 53 stenskott från bilen när den körde 100 kilometer i timmen utan stänkskydd. Med stänkskydd minskade antalet stenskott till 29 – en minskning med 45 procent!

Undersökningen visade tydligt att om alla bilar ute i trafiken är utrustade med stänkskydd skulle glasskadorna vara märkbart färre. Dessutom skulle det innebära minskade kostnader med cirka en halv till en miljard kronor. I Riksdagen har det lyfts förslag på att stänkskydd återigen skulle bli ett krav men det har fallit på det faktum att en sådan särregel inte skulle kunna passera den EU-gemensamma bilstandarden.

Vill du undvika stenskott är det bästa sättet att öka avståndet till bilen framför och att undvika att köra för nära mitten av körbanan. Du kan också sänka hastigheten när du möter trafik. Skulle du ändå drabbas av ett stenskott så kan du få hjälp via vår checklista vid stenskott.

Mer att läsa