Vägsamverkan ska motverka stölder och öka tryggheten längs vägarna

För att förebygga stölder och öka tryggheten och trivseln längs vägarna har Larmtjänst, Sveriges Åkeriföretag och Polisen startat Vägsamverkan. Utöver förebyggande åtgärder finns också en tipstelefon dit allmänheten kan ringa in tips och iakttagelser om brott på vägarna. Alla tipsen hanteras av polisen.

Målet med Vägsamverkan är att minska brottsligheten och därigenom öka tryggheten och trivseln längs vägarna. För att lyckas med detta är ökad uppmärksamhet och iakttagelse från de som vistas ute på vägarna, många gånger yrkeschaufförer men även allmänheten, avgörande för polisen. Projektet Vägsamverkan bygger på samma koncept som Båt- och Grannsamverkan och fokuserar på brottsförebyggande åtgärder och ökad uppmärksamhet inom åkeribranschen.

Genom olika enkätundersökningar som gjorts inom projektet har det bland annat framkommit att många chaufförer upplever att det är svårt att lämna tips om misstänkta brott på vägarna. Det upplevs också svårt att använda sig av polisens webbaserade tipstjänst när man kör eftersom det förutsätter att man stannar sitt fordon och fyller i formuläret. Genom att lansera en tipstelefon där det är enkelt att ringa in sina iakttagelser som sedan vidarebefordras till polisen är förhoppningen att fler brott på vägarna ska kunna förebyggas.

Vägsamverkans tipsnummer är 020–315 315 och är bevakat dygnet runt. Tipsnumret gäller från och med 1 mars 2022. Tipsen tas emot av ett bevakningsföretag som omgående registrerar tipset hos polisen. Exempel på sådant som kan ringas in till Vägsamverkans tipstelefon skulle kunna vara att obehöriga personer rör sig bland uppställda långtradare på rastplatser, fordon som misstänks transportera stöldgods eller försök till stöld ur fordon. Är det ett pågående brott är det viktigt att alltid ringa 112.

Källa: Larmtjänst AB

Mer att läsa