Vi önskar dig en glad och brandsäker valborg

Vi vill önska alla våra kunder en glad Valborg, samtidigt som vi uppmanar till försiktighet och delar med oss av brandskyddföreningens främsta tips för säkrare majbrasor.

Under månaderna april och maj gör Sveriges räddningstjänster väldigt många utryckningar, med över 1 000 bränder i skog och mark. Bränderna uppstår främst på grund av oförsäktig eldning, vilket leder till gräsbränder.

Med Valborg i antågande uppmanar vi tillsammans med brandskyddsföreningens främsta tips till försiktighet under högtiden.

Brandskyddsföreningens fem bästa tips för säkrare majbrasor:

 • Kontrollera vad som gäller i din kommun
  Besök kommunens hemsida för att kontrollera vad som gäller just där du bor. För majbrasor och annan eldning på allmän plats krävs också tillstånd från polisen.
 • Bygg en bra brasa
  Placera elden långt ifrån byggnader, bilar och elledningar, och håll koll på vindriktningen. Se till att brasan är fri från plast, däck och övervintrande djur. Iakttag också stor försiktighet i användandet av brännbar vätska till att starta branden.
 • Utrusta dig
  Ha en vattenslang redo i närheten av elden. Använd spadar eller krattor för att släcka mindre bränder, och ladda din mobiltelefon så att du kan ringa Räddningstjänsten.
 • Håll koll
  Se till att personer med tillgång till släckutrustning håller elden under ständig uppsikt.
 • Lämna inte elden för tidigt
  Bevaka elden tills all glöd har slocknat, och täck askhögen med vatten eller jord. Besök platsen några timmar efter släckning för att vara på säkra sidan.

Glad Valborg, önskar vi på Dina Försäkringar Mitt!

Källa: Brandskyddsföreningen | Inför Valborg: 5 tips för säkrare majbrasor Länk till annan webbplats.