Dina Försäkringar Mitt stödjer - Giving Peoples viktiga verksamhet

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Organisationen arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

Giving People vill genom sitt arbete:

  • hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet
  • förebygga att barnfamiljer hamnar i ekonomisk utsatthet
  • motverka utanförskap och sociala klyftor
  • påverka samhället till exempel skolor och föreningar genom att belysa och prata om barnfattigdom
  • skapa debatt kring barnfattigdom och påverka de styrande politikerna


Självklart vill Dina Mitt vara med och stödja detta viktiga arbete!