Vi vill att hela Sverige ska blomma och sponsrar lantbruk

Hela Sverige Blommar är ett samarbetsprojekt som skapar bättre förutsättningar för hela ekosystemet. Genom att odla blommande fältkanter eller trädor gynnar vi våra bin och andra pollinerare. Det är något som vi på Dina Försäkringar Mitt tycker är viktigt – och därför har vi valt att sponsra projektet.

– Tillsammans med Hushållningssällskapet och våra lantbrukare är vi stolta över att vara en del av det viktiga arbetet för den biologiska mångfalden, säger Linda Näslund, affärsområdeschef marknad på Dina Försäkringar Mitt.

Hela Sverige Blommar startade som ett pilotprojekt 2018 i ledning av Hushållningssällskapet i Skåne och HS Konsult i Mellansverige. Resultatet blev så bra att flera län inom organisationen bestämde sig för att ansluta sig till projektet. Idag odlar lantbrukare över hela landet fältkanter, eller trädor för att gynna den biologiska mångfalden.

– Glada pollinatörer har fler positiva effekter, förutom högre skördar. Fler insekter ger föda till fältlevande fåglar. Zonerna och trädorna ger även skydd för fältvilt och större klövvilt. Tillsammans med lantbrukarna skapar vi även vackra miljöer, säger Emma Vendel, agronom inom mark och växt samt projektledare på Hushållningssällskapet.

Linda Näslund, affärsområdeschef marknad på Dina Försäkringar Mitt, betonar att vi måste vara rädda om den natur som vi har. Därför är Dina Försäkringar Mitt stolt sponsor till Hushållningssällskapets projekt Hela Sverige blommar. I år innebär samarbetet att vi sponsrar 100 lantbruk med blomfröer i Södermanland-, Västmanland- och Stockholms län.

– Vi har valt att stödja Hela Sverige blommar för att skapa bättre förutsättningar för hela vårt ekosystem. Genom samarbetet bidrar vi till blommande fältkanter och trädor som gynnar våra oerhört viktiga pollinerare, säger hon.

Hushållningssällskapet administrerar och planerar åtgärderna, sponsorerna ser till att lantbrukarna får tillgång till fröerna, medan lantbrukarna avsätter mark och bekostar sådden av fröerna. Emma Vendel berättar att när flera aktörer samarbetar blir det enklare för lantbrukaren att odla blommor som våra pollinerare tycker om.

– Alla lantbrukare som deltar får en säck med tio kilo frön som räcker till en halv hektar. Den kan innehålla bland annat bovete, honungsört, blodklöver och doftklöver. För den som vill går det också att köpa fler säckar och odla blommor på en större areal, vilket är en positiv effekt av projektet, säger hon.

Fredrik Ahlbergs familjejordbruk har deltagit i projektet i tre år.

En av lantbrukarna som har fått en säck frö genom Hela Sverige Blommar är Fredrik Ahlberg. Hans föräldrar driver ett familjejordbruk som ligger utanför Gnesta. Till vardags odlar de främst spannmål som vete och havre, men även oljeväxter.

– Vi har varit med i projektet i tre år och det har blivit lite av en tradition. I år sådde vi säcken den tionde maj. Det som har blommat ordentligt i år är honungsört, bovete och blodklöver, säger han.

Familjen Ahlberg har valt att vara en del av Hela Sverige Blommar av flera anledningar.

– Vi vill vara med dels för att det ser fint ut, och för att de som passerar vårt lantbruk får se något annat än bara vanliga grödor. Blommor lockar även till sig pollinatörer som vi har stor nytta av i lantbruket, säger han och kallar Hela Sverige Blommor för ett bra initiativ.

Maria Fredrixon håller med. Hon driver ett lantbruk utanför Nyköping tillsammans med sin familj. De har en spannmålsodling och lite vall på gården.

– Vi har varit med i Hela Sverige Blommar i flera år. Vi brukar få en säck med frön varje vår och sedan kastar vi in lite solrosfrön i blandningen för att få lite solrosor på köpet, säger hon.

De som är intresserade av att köpa blommorna, eller solrosorna är välkomna att plocka dem för en liten peng. Alla pengar som Maria Fredrixon och hennes familj får in av försäljningen skänker de till välgörenhet.

– Vi försöker lägga blomsterremsorna på strategiska platser där mycket folk befinner sig. Det skapar även ett engagemang plus att det ser fint ut. Det känns också bra att vi kan hjälpa till och gynna den biologiska mångfalden, säger hon.

Detta är ett samarbete som vi på Dina Försäkringar Mitt har för ambition att genomföra även nästa år.

Är du intresserad av att delta? Hör av dig till Hushållningssällskapet Länk till annan webbplats..