Dags att ansöka om sponsring

Dina Försäkringar Mitt sponsrar lokala ungdomsföreningar inom idrott, kultur och andra områden som bidrar till samhällsnyttan. Det är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Vi behandlar ansökningar under 2 perioder varje år, 1-15 maj och 1-15 oktober. Om du vill få din ansökan behandlad i oktober behöver vi ha den senast den 30 september.

Ansökningar som kommer in efter den 30 september behandlas i maj 2022.

Läs mer om hur du ansöker här.