Var med och påverka vår framtid genom fullmäktige

Dina Försäkringar Mitt ägs av våra kunder. Tecknar du en försäkring hos oss blir du automatiskt delägare i bolaget. Därför är det självklart för oss att våra kunders intressen kommer i första hand. Nu inför vi fullmäktige där du som är kund och delägare kan vara med och påverka bolagets framtid.

Fullmäktige består av 15 ledamöter som representerar samtliga delägare på bolagsstämman. På bolagsstämman väljer fullmäktige bland annat ledamöter till styrelsen.

Det är delägarna som väljer vilka personer som ska representera delägarna i fullmäktige och det valet görs vart tredje år. Alla delägare har också rätt att nominera någon eller själv ställa upp i fullmäktigevalet.

Vårt första val till fullmäktige sker digitalt nu under hösten och inleds med en nomineringsperiod och därefter genomförs valet med röstning.

Mer information med länk till det digitala valet kommer att skickas till dig som registrerat din mail hos oss.

Läs mer om vad fullmäktige innebär och hur valet går till