Så fungerar fullvärde i försäkringen

De senaste dagarna har det i tidningar och radio diskuterats vad fullvärde innebär och om det ger ett tillräckligt skydd för dig som försäkringskund. Fullvärde har felaktigt beskrivits som något ovanligt och något som ett fåtal kunder har. Vi förstår att det här kan skapa oro och därför vill vi förklara vad fullvärde är och att det tvärtemot vad som sagts ger dig som kund ett bra försäkringsskydd.

Fullvärde är förmånligast och vanligast
Det finns två sätt att försäkra ett hus i en villaförsäkring. Antingen ett fast belopp som innebär att du inte kan få mer än det beloppet i ersättning om något händer, eller fullvärde som innebär att det inte finns någon övre gräns för hur stor ersättning du kan få. Fullvärde är den absolut vanligaste försäkringsformen och 90 % av våra kunder har sitt hus försäkrat på det sättet. Anledningen till att vi har fullvärde i första hand i våra villaförsäkringar är att det är bäst för dig som kund.

Sammanfattningsvis så har inte fullvärde något maxbelopp för hur stor ersättningen blir. Råkar du ut för en skada så gör vi en värdering av det som är skadat, avdrag görs med gällande självrisk och eventuella åldersavdrag (åldersavdraget är som högst 100 000 kronor) och därefter beslutas om ersättningens storlek.

Läs gärna mer om vår villaförsäkring här Länk till annan webbplats..

Har du frågor om hur din försäkring fungerar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på mitt@dina.se eller 0770-160 600!