Inbjudan till extra bolagsstämma 27 september 2022

Delägarna (försäkringstagarna) i Dina Försäkringar Mitt ömsesidigt hälsas välkommen till extra bolagsstämma.

Datum: Tisdagen den 27 september 2022
Plats: Södra kyrkvägen 3, 821 30 Bollnäs
Tid: Bolagsstämman startar 11:00

Delägare i Dina Försäkringar Mitt kallas till extra bolagsstämma
På stämman ska förslag till ändringar av bolagsordningen med anledning av införande av fullmäktigesystem behandlas. Det fullständiga förslaget och stämmohandlingar finns digitalt på länk nedan. Dom kan också beställas via telefon: 0278 - 51 17 71 eller via e-post: marknad.mitt@dina.se.

anmälan

Deltagande på bolagsstämman är frivilligt, men om du vill vara med och påverka behöver du anmäla dig senast fredag 23 september klockan 12.00. Anmälan görs på formuläret nedan, vi skickar sedan en bekräftelse till din e-postadress inom 1-3 arbetsdagar.

Det går även bra att anmäla via telefon: 0278 - 51 17 71