Ansök om sponsring

Dina Försäkringar Mitt är ett kundägt försäkringsbolag som sedan en lång tid tillbaka varit aktiva sponsorer i föreningslivet, detta för att ge tillbaka till det samhälle vi verkar i och våra medmänniskor.

Från och med 2023 ger vi en miljon kronor årligen till fristående projekt som enligt oss bidrar till samhällsnyttan. För att exempelvis skapa en levande landsbygd, öka integrationen eller bidra till ökad psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga.

Vi tar emot ansökningar löpande och återkopplar fyra gånger per år, vid dessa tillfällen kommer en kommitté behandla de ansökningar som kommit in.

Sista ansökningsdatum

  • 1 mars
  • 1 maj
  • 1 september
  • 1 november

Vem kan ansöka?

Föreningar, organisationer och engagerade individer (”eldsjälar”) verksamma i Dina Försäkringar Mitts område: Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland.

Dina Försäkringar Mitt prioriterar fristående projekt, aktiviteter eller initiativ som bidrar till samhällsnyttan genom att verka för:

  • Ett levande lokalsamhälle
  • Integration
  • Jämställdhet
  • Att motarbeta socialt och ekonomiskt utanförskap
  • En hållbar utveckling enligt de globala hållbarhetsmålen från FN och Agenda 2030

Total summa som beviljas per helår: 1 000 000 kronor
Maxbelopp för ansökan/per mottagare per år: 75 000 kronor

Dessa typer av verksamheter kan ej söka medel:

• Politiska eller religiösa verksamheter
• Välgörenhetsorganisationer
• Stiftelser eller organisationer som i sin tur delar ut medel
• Vinstdrivande verksamhet
• Kommunal verksamhet

Det är inte möjligt att ansöka om bidrag för löpande verksamhet, resor utanför Sverige, deltagande i cuper eller fordon.

När ansökan är inlämnad

Alla som lämnat in ansökningar får besked om beviljande eller avslag. Detta skickas till den e-postadress som angetts i ansökan. Beslut lämnas inom fyra veckor efter sista ansökningsdag.

För de som beviljas stöd

Dina Försäkringar Mitt önskar synlighet i samband med projektet. Detta kan göras genom exponering av logotyp på hemsida, i sociala medier eller trycksaker. Mottagare är skyldig att kontakta Dina Försäkringar Mitt med korrektur innan publicering så exponering blir korrekt.

Uppföljning för de som beviljats stöd

Beviljade bidrag kan komma att följas upp. En rapport ska lämnas till Dina Försäkringar när projektet är klart, detta görs via en utvärderingsmall som tillhandahålls av Dina Försäkringar.

De som fått en ansökan beviljad på 50 000 kronor eller mer, ska vid efterfrågan kunna presentera resultatet för initiativet inför Dina Försäkringar Mitts styrelse eller på den årliga stämman.

Dina Försäkringar Mitt äger rätten att lyfta fram initiativen i marknadsföringssyfte.

För de som ej beviljas stöd

Kommittén lämnar inte motivering till avslag. Kommittén får in många ansökningar och har inte resurser att motivera avslag för alla dessa. Prioriteringar och beviljande görs utifrån parametrar som spridning, antal deltagare, samhällsengagemanget, utvecklingsnivå, geografisk spridning, lokal förankring, fortsättning av verksamhet efter finansiering upphör med fler.

Skicka in ansökan
KontaktpersonProjekt

2000


1000Mejla eventuella frågor till: marknad.mitt@dina.se

Detta är en lokal sida från Dina Försäkringar Mitt, som gäller för Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland – därför tar vi endast emot ansökningar från föreningar inom det geografiska området.