Uppsala Makalösa Föräldrar

Uppsala Makalösa Föräldrar erbjuder meningsfulla aktiviteter för ensamstående föräldrar och deras barn genom lokalföreningar över hela Sverige. De är bara en av flera föreningar som har fått stöd av Dina Försäkringar Mitt.

- Dina Försäkringar Mitts ekonomiska bidrag betyder jättemycket för oss. Utan deras stöd hade vi inte kunnat genomföra flera av våra aktiviteter i sommar, säger Ann-Christine Sundström, ordförande för Uppsala Makalösa Föräldrar.

Alla som är, eller har varit, ensamstående förälder vet att det inte alltid är enkelt. Tiden är en ständig bristvara, det dåliga samvetet ständigt närvarande, och för vissa är varje månad en kamp för att få ekonomin att gå ihop.

- En av våra grundtankar är att föräldrar och barn stärks av att umgås med andra som befinner sig i en liknande situation, och som inte lever i en traditionell kärnfamilj. De som söker sig till oss är generellt i behov av extra stort stöd. De kanske har varit med om en svår separation, varit utsatta för våld i nära relation, eller är sjukskriva med begränsad ekonomi. Genom oss kan de träffa andra föräldrar i samma situation, säger Ann-Christine Sundström.

Uppsala Makalösa Föräldrar arrangerar regelbundet aktiviteter riktade till deras medlemmar. En av aktiviteterna som Dina Försäkring Mitt har bekostat är en kryssning till Åland. Föreningen fick också bidrag av Dina Försäkringar Mitt för att bland annat anordna ett sommarläger i Finnhamn.

- Det är viktigt att anordna häftiga aktiviteter så att barnen känner att de har gjort något annorlunda under sommaren. Det är tyvärr många barn som bara är hemma. Nu kan de komma tillbaka till skolan utan ångest eftersom de har något spännande att berätta, säger Ann-Christine Sundström.

Om du är intresserad av att söka medel tar Dina Försäkringar Mitt emot ansökningar löpande.