Färilarådet

Färilarådet verkar för en levande bygd där livskvalitet är ett av deras ledord. Genom att engagera byborna, vara lyhörda när det kommer till förslag och engagemang samt verka för en attraktiv livsmiljö så hoppas de kunna hålla bygden levande och attraktiv för både de som vill flytta till Färila och de som lever där idag.

- Vår arbetsgrupp såg ett behov av att skapa en mötesplats vid befintliga motionsslingan i byn för att locka fler invånare till vardagsmotion, berättar Johan Sjölund, ordförande i Färilarådet.

Kommunen saknar en högkvalitativ discgolfbana och det ville Färilarådet ändra på, med en sådan skulle de även ges möjligheten att locka dit besökare från grannorterna. Att köpa in bra korgar av hög kvalitet är viktigt för att få banan att stå emot väder och vind i många år, de ansökte därför om stöd från Dina Försäkringar Mitt för att kunna finansiera dessa.

- Pengarna har bidragit till att vi idag har en fin mötesplats där gammal som ung, otränad som elitlöpare, Färilabo eller ”utsocknes” kan mötas i en trevlig gemenskap i en vacker och rogivande miljö för en runda eller två runt vår fantastiska discgolfbana säger Johan Sjölund.

Placeringen gör att hela bygden kan använda banan, området besöks även flitigt av skolan då de har halvdagsutflykter till ”Skolskogen” som ligger alldeles bredvid.

- Om vi inte fått det generösa stödet från Dina Försäkringar så hade nog inte banan blivit av, då inköpet av riktigt bra korgar kostar en hel del, säger Johan Sjölund.

Om du är intresserad av att söka medel tar Dina Försäkringar Mitt emot ansökningar löpande.