Rädda Barnen

Rädda Barnen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation som arbetar för barns rättigheter i Sverige och resten av världen. Arbetet utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, som blev lag i Sverige sedan 2020. Prioriterade områden nu är barn i socioekonomiskt utsatta familjer, barn i migration och barn som utsatts för och bevittnat våld.

Lokalföreningen i Söderhamn arbetar för att sprida kunskap och anordna gratis aktiviteter för ekonomiskt utsatta familjer. Enligt Rädda Barnens fattigdomsrapport från 2021 lever ca 800 barn i socioekonomiskt utsatta familjer i Söderhamn.

– Vårt mål är att inte ett enda barn ska hamna i utanförskap. Som ett litet men viktigt steg i den riktningen vill vi ge dessa barn och deras föräldrar positiva gemensamma upplevelser – att under barnens sommarlov kunna få se och göra roliga saker tillsammans med andra barn och föräldrar och samla fina minnen, säger Karin Pääjärvi från Rädda Barnens Lokalförening i Söderhamn.

Anledningen till att de sökte sponsring från Dina Försäkringar var för att göra det möjligt att under sommarlovet anordna en resa för 80 personer till Trolska skogen.

– Vår viktiga verksamhet bygger på att vi får sponsring och gåvor. Det betyder alltså väldigt mycket för att vi ska kunna fortsätta med vårt direktarbete med och för barnen, säger Karin Pääjärvi.

Om du är intresserad av att söka medel tar Dina Försäkringar Mitt emot ansökningar löpande.