Bollnäs Scoutkår

Bollnäs Scoutkår grundades 1921 och har idag cirka 100 medlemmar. De bedriver verksamhet för barn och unga med inriktning på gemenskap, äventyr och friluftsliv.

- Det unika med scouting är "scoutmetoden" som är en metod för personlig och social utveckling där vi lär oss genom att göra (learning by doing) i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, berättar Patrik Händel, kårordförande i Bollnäs Scoutkår.

Inom Scouterna är det i högre grad än i övriga föreningslivet vanligt att barn har diagnoser som till exempel ADHD och autism.

- Vi har i kåren även en liten avdelning för unga med intellektuella handikapp. Vi brukar säga att i Scouterna finns ingen avbytarbänk. Hos oss kan alla vara med och ges chans till en aktiv och meningsfull fritid - även de som kanske känner att de inte passar in i vanliga idrottsföreningar, säger Patrik Händel.

Bollnäs Scoutkår har länge haft ett behov av fler tält - i synnerhet lättare vandringstält. De ansökte om stöd från Dina Försäkringar Mitt för att få möjlighet att köpa in tält med tillräckligt många platser för en hel avdelning på 15-20 scouter.

- Sponsringen innebär att vi nu, tillsammans med egen insats, har tillräckligt många vandringstält för att en hel avdelning ska kunna bege sig ut på hajk med övernattning. Det innebär att alla scouter kan vara med på samma villkor utan inköp av egna dyra tält. I förlängningen tänker vi att det gör det möjligt för fler unga att kunna delta i friluftsaktiviteter med oss, säger Patrik Händel.

Om du är intresserad av att söka medel tar Dina Försäkringar Mitt emot ansökningar löpande.