Därför ska du försäkra ditt företag

Ett avloppsrör som går sönder och orsakar översvämning i lokalen. En cyberattack som leder till ett avbrott i produktionen. När du har företag finns det mycket att tänka på. Genom förebyggande insatser kan du minska risken att drabbas av kostsamma skador.

- Att drabbas av en skada i företaget kan bli väldigt kostsamt, säger Sebastian Karlsson, produktspecialist företag på Dina Försäkringar. Innan du investerar i ett lager eller skaffar en kontorslokal är det bra att se över riskerna. Företag ser olika ut och din verksamhet kan kräva en viss typ av försäkring. Hos oss kan du teckna en skräddarsydd företagsförsäkring för din verksamhet direkt på webben eller prata med en av våra lokala experter.

Här har vi listat vanliga orsaker till skador och vad du kan göra för att skydda din verksamhet:

    • Cyberhot
      Dataintrång är ett växande problem som drabbar både små och stora företag. Tråkiga följder av en cyberattack kan vara att företagets dokumentation raderas eller sprids. En variant är ransomware som innebär att någon krypterar datorerna och kräver en lösensumma för att låsa upp dem. Rekommendationen är att aldrig betala hackarna. Med vår cyberförsäkring som tillägg i din företagsförsäkring kan du få tillgång till specialisthjälp för att åtgärda problemet. Du kan också få en ekonomisk kompensation för avbrott i produktionen som uppstår i samband med en cyberattack.